Kapitalny (pełny) remont stropu drewnianego

Dodano: poniedziałek, 05 czerwca 2017 11:15

Stropy drewniane użytkowane przez dziesiątki lat są najczęściej ugięte. Ponadto ciężkie wypełnienie wnętrza stropu polepą nadmiernie obciąża mury i fundamenty budynku i ogranicza możliwość zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń. Jak to naprawić?

Badając zagadnienie izolacyjności akustycznej stropów drewnianych, opracowano i sprawdzono w remontowanym budynku optymalne rozwiązanie, oparte głównie na izolacji keramzytem i wełną mineralną. Proponowany dobór materiałów i układ warstw skutecznie izoluje akustycznie pomieszczenia rozdzielone stropem. Ponadto dwie warstwy ognioodpornej płyty gipsowo-kartonowej i wełna mineralna dodatkowo zabezpieczają  strop przed ogniem i pozwalają na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia.

Schemat przekroju przez strop.

Strop wypełniamy Leca ® Keramzytem izolacyjnym M lub l. Na warstwie wyschniętego szprycu układamy Leca ® Keramzyt podsypkowy, który poziomuje ugięty strop i stanowi bardzo dobre podłoże pod płyty suchego jastrychu. Na płytach można układać każdy rodzaj posadzki (np. panele, wykładzinę, płytki terakoty).

Przeprowadzone badania udowodniły, że tak przygotowany strop spełnia wymagania w zakresie ochrony przed hałasem także dla mieszkań w budynku wielorodzinnym, a uzyskane wartości są znacznie lepsze niż wymagania normowe.Uwaga! Wewnątrz stropu nie należy stosować izolacji z folii. Wyjątek może stanowić wprowadzenie folii paroizolacyjnej nad pomieszczeniami mokrymi pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi sufitu i wełną mineralną.

oprac. Agnieszka Zygmunt
tekst, rysunki i zdjęcia: Uciechowski