Wyroby metalowe stosowane w budownictwie
W budownictwie wykorzystuje się głównie dwa rodzaje stali - stal zbrojeniową używaną do wykonywania elementów żelbetowych oraz stal konstrukcyjną używaną do budowy konstrukcji nośnych stropów, dachów, słupów. czytaj dalej
Beton
Beton jest to materiał konstrukcyjny powstający w wyniku wiązania, twardnienia i dojrzewania mieszanki kruszywa, cementu i wody, z ewentualnym dodatkiem domieszek modyfikujących jego właściwości. czytaj dalej
Spoiwa budowlane
Spoiwa budowlane są to materiały wiążące stosowane do przygotowania betonów, zapraw oraz produkcji materiałów ściennych i wykończeniowych. Do najczęściej używanych spoiw budowlanych należą różne odmiany cementu, wapna, gipsu oraz rzadko - glina. czytaj dalej
Jakie kruszywa stosujemy w budownictwie?
Kruszywo jest to materiał sypki, który w budownictwie stosuje się do produkcji zapraw i betonów, wytwarzania elementów ściennych i stropowych oraz jako podsypki wyrównujące i izolacyjne. czytaj dalej
Izolacyjność akustyczna ścian działowych
Przegrody wewnętrzne powinny skutecznie tłumić głównie dźwięki powietrzne. Oznacza to, że odgłosy z radia, telewizora czy głośno prowadzonych rozmów w minimalnym stopniu będą przenikały do sąsiednich pomieszczeń. czytaj dalej
Jaki materiał na ściany działowe?
Ściany działowe to przegrody, które dzielą przestrzeń budynku na mniejsze pomieszczenia. Muszą zatem spełniać pewne ogólne wymagania. czytaj dalej
Konstrukcje podłóg pływających
Podłogi pływające - to układy warstwowe oddzielone od ścian i konstrukcji stropowych warstwą materiału o bardzo dobrej izolacyjności akustycznej. czytaj dalej
Stropy w domach jednorodzinnych - wymagania ogólne
Podstawowym zadaniem stawianym stropom w domach jednorodzinnych jest przekazywanie obciążeń stałych i użytkowych na konstrukcje wsporcze, czyli ściany, podciągi lub słupy. czytaj dalej
Pożądane parametry techniczne ścian zewnętrznych
Wybierając technologię budowy przegród zewnętrznych, warto uwzględnić kilka istotnych parametrów. czytaj dalej
Sposoby fundamentowania i posadowienia budynków
O ewentualnym posadowieniu budynku musi zadecydować projektant. W wielu przypadkach wymagane jest wykonanie badań geologicznych, wskazujących na miejsce posadowienia oraz rodzaj fundamentów czytaj dalej
Wyświetlaj: 10 | 50 | 100 |
 
Początek |  poprzednia    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     następna | Koniec