Biblioteka

Remont elewacji - zakres prac, odpowiednia pora, formalności

Dodano: 11 sierpnia 2014

Każda elewacja po kilku lub kilkunastu latach wymaga remontu. Dowiedz się jaki może być zakres prac, kiedy jest odpowiednia pora na remont elewacji i jakie są niezbędne formalności do przeprowadzenia tego typu prac?

Remont elewacji - zakres prac, odpowiednia pora, formalności

Remont elewacji - zakres planowanych prac

Średnio elewacja wymaga odnowienia po maks. 10 latach. Stopień jej zabrudzenia zależy od wielu czynników:

  • rodzaju jej wykończenia;
  • usytuowania budynku względem stron świata;
  • liczby i rodzaju drzew rosnących wokół;
  • zanieczyszczeń powietrza, spowodowanych przez pobliskie zakłady przemysłowe czy chociażby domy sąsiadów opalane węglem.

Większość domów znacznie starszych niż 10-letnie wymaga - oprócz poprawy estetyki elewacji - również jej ocieplenia. Problem ten szczególnie dotyczy właścicieli budynków stawianych 20-30 lat temu, kiedy maksymalna dopuszczalna izolacyjność cieplna była dużo wyższa, niż obecnie. Według przepisów obowiązujących od stycznia 2014 r. wartość współczynnika przenikania ciepła ścian U nie może przekraczać 0,25 W/(m2•K). Dla porównania, na przykład w 1983 r. wartość ta była trzykrotnie wyższa i wynosiła 0,75.

Remontując dom, warto więc dążyć do uzyskania aktualnie obowiązujących standardów, mających na celu oszczędzanie energii w dużo większym stopniu, niż to było w latach minionych, bo poprawa izolacyjności ścian to przede wszystkim cieplejszy dom i znacząco niższe rachunki za ogrzewanie.

Nie wystarczy jednak przykleić 10 albo 15 cm styropianu czy wełny. Aby termomodernizacja była inwestycją opłacalną, warto do niej się odpowiednio przygotować. Pierwszym krokiem powinno być zlecenie wykonania badania termowizyjnego budynku, wykrywającego miejsca, przez które ucieka najwięcej ciepła i które w związku z tym wymagają modernizacji w pierwszej kolejności. Najczęściej okazuje się, że niezbędna jest przede wszystkim wymiana okien, a potem ocieplenie budynku. Kolejny krok to audyt energetyczny, określający aktualne straty ciepła. Specjalista sporządzi projekt, w którym dobierze optymalną grubość ocieplenia nowej elewacji.

Ponadto fachowiec musi sprawdzić stan ścian zewnętrznych, czy dochodzi w nich do kondensacji pary wodnej, czy nie są zawilgocone i w razie konieczności zaplanować renowację, umożliwiającą usunięcie nadmiaru wilgoci i osuszenie ścian. Ważne jest i to, jakie materiały zostaną zastosowane, i jaki będzie układ grubości poszczególnych warstw.

Remont elewacji - odpowiednia pora

Najlepsza pora na remont elewacji to późna wiosna, wczesne lato lub niedeszczowa, ciepła jesień. Dobrze, jeśli podczas prac nie wieje intensywny wiatr, jest ciepło, ale nie upalnie, a słońce świeci umiarkowanie. Nie wolno prac wykonywać przy silnym nasłonecznieniu i wietrze, gdyż ma to niekorzystny wpływ na aplikację i zbyt szybkie wysychanie tynków oraz może skutkować obniżeniem przyczepności ich do podłoża oraz spadkiem wytrzymałości. Słońce niekorzystnie wpływa również na działanie preparatów chemicznych, nakładanych na czyszczoną elewację w celu usunięcia glonów i ognisk grzybów oraz środków zabezpieczających odnowione ściany przed ich ponownym pojawieniem się.

Remont elewacji: niezbędne formalności - zgłoszenie

Remont elewacji ani jej ocieplenie nie wymaga pozwolenia na budowę pod dwoma warunkami:

  • budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków (wówczas potrzebne jest również zezwolenie konserwatora zabytków);
  • prace nie dotyczą docieplenia budynku wyższego niż 12 m (większość domów jednorodzinnych nie ma takiej wysokości).

Odnawianie elewacji wiąże się jednak ze zgłoszeniem w wydziale architektury najbliższego starostwa. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb urzędu, odpowiednie szkice lub projekty, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Jeżeli budynek stoi bezpośrednio przy granicy działki, konieczna jest zgoda sąsiada na wejście na jego posesję, w celu np. ustawienia rusztowania. Jeśli nie wyrazi on zgody, można wystąpić do starosty o wydanie decyzji, która zawierałaby stosowne zezwolenie i określała warunki korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

Po 30 dniach od złożenia zgłoszenia, można przystąpić do wykonywania prac.

Joanna Dąbrowska
fot. Tytan