Biblioteka

Konstrukcja fundamentu i ścian fundamentowych

Dodano: 16 stycznia 2012

W budownictwie jednorodzinnym, gdzie budynek powoduje stosunkowo niewielkie obciążenie gruntu, najczęściej wykonywane są konstrukcje fundamentu płytowego, stopowego i na ławach.

Konstrukcja fundamentu i ścian fundamentowych
Spis treści
Odpowiednio do warunków
Konstrukcja fundamentu
Ściany fundamentowe i piwniczne
Ocieplenie
Izolacja przeciwwilgociowa
Pokaż wszystko

Każdy budynek musi być stabilnie oparty na gruncie, dlatego zaprojektowanie i wykonanie fundamentu wymaga szczególnej dbałości; wszelkie błędy bardzo trudno naprawić, a koszty z tym związane mogą być niebagatelne.

Konstrukcja fundamentu a warunki

Sposób wykonania posadowienia budynku określony jest w projekcie domu. Posadowienie powinno być odpowiednie do obciążeń, jakie budynek będzie przekazywać na fundament oraz do nośności gruntu i strefy klimatycznej, w jakiej znajdzie się dom.

W przypadku katalogowych projektów domów przyjmuje się parametry na przeciętnym poziomie: centralna strefa klimatyczna Polski, nośność gruntu powyżej 150 kPa. Jeśli rzeczywiste warunki na działce są inne od przyjętych, sposób fundamentowania należy odpowiednio zmodyfikować.

Rodzaj gruntu

Przeprojektowania fundamentu wymagają zazwyczaj domy stawiane na gruntach nasypowych, torfowiskach i na obszarach szkód górniczych. Problemów mogą przysporzyć też grunty niejednorodne, gdy w obrębie fundamentu występuje znaczne zróżnicowanie ich własności.

Aby dokładnie poznać warunki gruntowo-wodne na działce, warto wykonać badania geologiczne (warto zrobić to nawet przed zakupem działki, aby od razu ocenić rzeczywisty koszt wybudowania na niej domu). Nawet jeśli wokół działki znajdują się domy podobne wielkością do naszego i nie było problemów z ich budową, badania warto wykonać.

Rozpoznanie warunków wodnych polega przede wszystkim na ustaleniu, na jakim poziomie znajduje się zwierciadło wody gruntowej i jakie są jego wahania w ciągu roku. Wykonywanie fundamentów poniżej głębokości, na jakiej znajduje się woda gruntowa, wymaga zabezpieczenia wykopów przed zalaniem oraz wykonania ciężkich izolacji przeciwwodnych i drenażu (w przypadku budowy podpiwniczenia), co znacznie podnosi koszty.

Strefa klimatyczna

Podczas projektowania fundamentu, pod uwagę należy też wziąć strefę klimatyczną, w której zlokalizowana będzie budowa. Od strefy tej zależy bowiem wymagana głębokość posadowienia fundamentu, a waha się ona w granicach 0,8-1,4 m. Nie oznacza to jednak, że tak głęboko należy wkopywać się w stosunku do poziomu działki - praktykowane jest tworzenie wokół domu łagodnej skarpy; głębokość zagłębienia fundamentu liczy się wtedy od jej szczytu. Rozwiązanie takie pozwala uniknąć kosztownego wywożenia ziemi z wykopu i chroni przed ewentualnymi podtopieniami.

Głębokość posadowienia fundamentu może być znacznie mniejsza, jeśli dom budujemy na gruncie niewysadzinowym, czyli takim, który zawiera mniej niż 10% tzw. cząstek spławialnych - o wielkości mniejszej niż 0,02 mm. Analizę próbek gruntu można zlecić laboratorium gleboznawczemu.

Rodzaj i grubość ścian nadziemia

Jeśli podczas budowy domu zdecydujemy się na inne rozwiązania niż proponowane w projekcie, podczas planowania fundamentu należy uwzględnić rzeczywiste obciążenie, jakie będzie przekazywane na fundament, czyli rodzaj i grubość ścian nadziemia.

Ściany nadziemia muszą mieć dostatecznie szerokie oparcie na ścianach fundamentowych i piwnicznych. Ich grubość konstrukcyjna wynosi najczęściej 24-25 cm. Ściany zewnętrzne jednowarstwowe - z materiałów grubości 44-50 cm, lub trójwarstwowe - o podobnej grubości, nie znajdą wystarczającego oparcia na tak wąskim fundamencie. Konieczne więc będzie wykonanie grubszych ścian piwnicznych lub utworzenie konsoli wsporczej w górnej części fundamentu.