Biblioteka

Najczęstsze błędy podczas budowy ścian zewnętrznych

Dodano: 19 sierpnia 2011

O czym trzeba pamiętać i na co zwrócić uwagę podczas budowy ścian zewnętrznych? Jakie są najczęściej popełniane przez fachowców błędy podczas wnoszenia przegród?

Najczęstsze błędy podczas budowy ścian zewnętrznych
Spis treści
Zatrudnienie niefachowej ekipy wykonawczej
Niedokładne wymurowanie ścian
Niedokładne wypełnienie spoin
Niewłaściwa zaprawa do spoinowania warstwy elewacyjnej
Zostawienie mostków termicznych
Nieprawidłowe wykonanie nadproży
Niedostateczne mocowanie izolacji do warstwy nośnej
Izolacja termiczna bez osłony przed wpływami atmosferycznymi
Niepowiązanie ściany osłonowej z konstrukcyjną
Brak wentylacji ocieplenia w ścianach trójwarstwowych
Pokaż wszystko

Zatrudnienie niefachowej ekipy wykonawczej

Sprawdzona, solidna ekipa murarzy jest często ważniejsza niż to, jaki rodzaj ściany wybraliśmy i jakie materiały kupiliśmy: zły wykonawca potrafi zrobić niewłaściwy użytek z najlepszego materiału - np. co z tego, że zaprawa będzie ciepłochronna jeśli murarz nie wypełni nią dokładnie szczelin?

Wykonawca musi przede wszystkim znać technologię,w której buduje: inaczej muruje się ściany z użyciem zaprawy klejowej (na cienkie spoiny), a inaczej - z materiałów, do których używa się zaprawy tradycyjnej.

Niedokładne wymurowanie ścian

Wskutek zatrudnienia marnych wykonawców świeżo wymurowane ściany mogą okazać się krzywe, nie trzymać pionu czy wysokości, a ich powierzchnia może się okazać bardzo nierówna. Spoiny z zaprawy klejącej mogą być za grube, co pogarsza izolacyjność ścian jednowarstwowych i zwiększa zużycie kosztownej zaprawy klejącej.

Niedokładności murowania można ukryć pod grubszą warstwą tynku, jednak możliwość zamaskowania wad nie jest żadnym usprawiedliwieniem dla wykonawcy. Znaczne nierówności ścian mogą też zmusić do zastosowania grubego tynku tradycyjnego zamiast planowanego cienkowarstwowego.

Największym problemem może być niestaranne wymurowanie ścian, które miały pozostać nieotynkowane (na elewacjach domu). Nierównego murowania nie da się bowiem naprawić nawet najstaranniejszym spoinowaniem.

Niedokładne wypełnienie spoin

Nietynkowane ściany muszą mieć starannie wypełnione spoiny. Pod względem technicznym najlepsze jest wypełnienie spoin równo z licem muru (tak spoinuje się np. kominy), choć ze względów estetycznych często stosuje się spoiny lekko zagłębione.

Jeśli ściana będzie tynkowana, to pozostawienie spoin niewypełnionych na głębokości 1-1,5 cm od lica jest korzystne, bo poprawi przyczepność zaprawy tynkarskiej. Nie należy jednak w taki sposób murować ścian jednowarstwowych na zaprawie ciepłochronnej, by nie pogarszać izolacyjności spoin.

Niewłaściwa zaprawa do spoinowania warstwy elewacyjnej

Dotyczy to przede wszystkim ścian trójwarstwowych z elewacją z okładziny klinkierowej. Zaleca się używać do nich specjalnych zapraw przeznaczonych do klinkieru
i uważać na jakość wody, która nie może być np. żelazista (należy przyjąć, że do zapraw nadaje się tylko woda zdatna do picia).

Wygląd ścian mogą zepsuć resztki zaprawy, dlatego od murarzy należy wymagać, by murowali "czysto", a ewentualne zabrudzenia usuwali z muru przed związaniem i wyschnięciem zaprawy.

Zostawienie mostków termicznych

W ścianach jednowarstwowych potencjalnymi mostkami termicznymi są:

  • niedokładnie wypełnione spoiny z zaprawy ciepłochronnej albo użycie zamiast niej - zwykłej zaprawy;
  • nieocieplone lub niedostatecznie ocieplone wieńce i nadproża;
  • zbyt gruba warstwa zaprawy klejowej, której izolacyjność jest znikoma;
  • miejsca wypełnienia ubytków (ukruszonych pustaków lub bloczków) zwykłą zaprawą do murowania lub zaprawą tynkarską.

W ścianach dwu- i trójwarstwowych mostki termiczne powstają najczęściej wskutek:

  • niedokładnego ułożenia izolacji - ze szczelinami pomiędzy płytami ocieplenia; powstawaniu takich mostków najskuteczniej zapobiega zastosowanie izolacji z dwóch warstw z wzajemnym przesunięciem styków;
  • niestarannego ułożenia izolacji wokół otworów okiennych.

Ścianę jednowarstwową wymurowaną - zamiast na ciepłochronnej - na zwykłej zaprawie, można docieplić warstwą izolacji termicznej, czyli przerobić na dwuwarstwową.

Poprawianie ocieplenia w ścianie trójwarstwowej jest bardzo trudne. Jeśli np. pomiędzy płytami ocieplenia są przerwy, to by się do tych miejsc dostać trzeba rozebrać część elewacji.