Biblioteka

Alternatywne technologie budowy ścian zewnętrznych

Dodano: 19 sierpnia 2011

Jeśli nie tradycyjne rodzaje ściany, to może szkieletowe lub prefabrykowane? Warto przyjrzeć się alternatywnym rozwiązaniom budowy przegród zewnętrznych.

Alternatywne technologie budowy ścian zewnętrznych

Ściany szkieletowe

Ściany szkieletowe składają się z drewnianego lub stalowego rusztu, który stanowi konstrukcję budynku. Od zewnątrz ściany takie okłada się poszyciem z płyt drewnopochodnych, a od wewnątrz płytami gipsowo-kartonowymi. Przestrzeń pomiędzy tymi warstwami wypełnia się wełną mineralną.

Budynek wykonany w technologii szkieletowej charakteryzuje niska akumulacyjność cieplna i w związku z tym wymaga ogrzewania o małej bezwładności cieplnej oraz precyzyjnych urządzeń sterujących. Domy szkieletowe można wznieść nawet w kilka tygodni.

Ściany prefabrykowane

fot. Praefa

Ściany prefabrykowane najczęściej wznosi się z keramzytobetonu ocieplonego wełną mineralną w postaci wielkowymiarowych elementów. Na zamówienie klienta firmy przygotowują elementy włącznie z bruzdami, otworami i rurkami koniecznymi do montażu instalacji elektrycznej, grzewczej czy kanalizacyjnej. Stropy domów prefabrykowanych najczęściej wykonuje się z gotowych płyt betonowych.

Producent dostarcza prefabrykaty na plac budowy i przy użyciu dźwigu montuje je na przygotowanych wcześniej fundamentach. Elementy łączy się przeprowadzając przez stalowe pętle zakotwione w poszczególnych elementach pręty. Następnie wypełnia się mieszanką betonową kanał, który powstał w miejscu takiego połączenia.

Ściany styropianowe z rdzeniem betonowym

fot. Thermodom

Ściany styropianowe z rdzeniem betonowym wykonywane z kształtek styropianowych, które po ułożeniu tworzą rodzaj szalunku traconego (kształtki łączy się na wcisk dzięki wyprofilowanym dolnym i górnym krawędziom). Po jego wypełnieniu betonem powstaje ściana.

Przestrzenna forma kształtek umożliwia wykonanie betonowego szkieletu grubości 15 cm. Gotowe ściany z kształtek styropianowych mają szerokość od 25 do 45 cm. Ich współczynnik przenikania ciepła U = 0,28–0,11 W/(m2⋅K).

opr.: Emilia Rosłaniec, Jarosław Antkiewicz
zdjęcie wprowadzające: Kasper (Ściany szkieletowe)