Biblioteka

Z czego murować ściany?

Dodano: 16 stycznia 2012

Ściana współczesnego domu musi sprostać coraz bardziej złożonym zadaniom. Odpowiedzią rynku jest bogactwo dostępnych materiałów. Zastanawiając się nad tym z czego murować ściany trzeba pamiętać że mamy do wyboru pustaki ceramiczne i keramzytobetonowe, bloczki z betonu komórkowego oraz silikatowe.

Z czego murować ściany?

Ściany z bloczki z betonu komórkowego

Wyroby z betonu komórkowego stosowane są od wielu lat do budowy ścian zewnętrznych, ale obecnie produkowane materiały charakteryzują się znacznie lepszymi parametrami niż wytwarzane dawniej. Bloczki z betonu komórkowego pozwalają na budowę ścian jednowarstwowych o wymaganej ciepłochronności przy grubości muru już od 36 cm. Bloczki te mają jednak dość niską wytrzymałość na ściskanie (ok. 1,5 MPa), co ogranicza ich stosowanie przy budowie wyższych ścian nośnych.

Asortyment wyrobów z betonu komórkowego obejmuje kilka klas wytrzymałościowych zależnych głównie od gęstości materiału. Najlżejsze, o gęstości 350 kg/m³, charakteryzują się wysoką ciepłochronnością - współczynnik lambda producenci określają w granicach 0,095-0,1 W/(m·K) i takie bloczki przeznaczone są głównie do wznoszenia ścian jednowarstwowych o ciepłochronności poniżej 0,3 W/(m·K). Wyroby o większej gęstości: 500-700 kg/m³, przeznaczone są do wznoszenia ścian dwu- i trójwarstwowych, przenoszących duże obciążenia konstrukcyjne.

Bloczki z betonu komórkowego produkowane są z dużą dokładnością wymiarową, można więc wiązać je przy użyciu cienkowarstwowej zaprawy klejowej. Ma to szczególne znaczenie przy budowie ścian jednowarstwowych, gdyż cienkie spoiny, nawet jeśli mają słabe właściwości ciepłochronne, nie powodują powstawania znaczących mostków cieplnych.

Ściany z pustaków ceramicznych

Tradycyjne pustaki ceramiczne typu MAX czy UNI stosowane są do wznoszenia ścian nośnych w technologii dwu- i trójwarstwowej. Grubość stawianego z nich muru nie przekracza 24 cm, a duża wytrzymałość na ściskanie (10 MPa lub 15 MPa) gwarantuje stabilność przy dużych obciążeniach.

Tradycyjne wyroby ceramiczne powoli są wypierane przez pustaki z ceramiki poryzowanej charakteryzujące się korzystniejszymi własnościami ciepłochronnymi przy wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Dzięki układowi kanałów wewnętrznych pustaki te umożliwiają budowę ścian jednowarstwowych o wymaganej przenikalności cieplnej przy szerokości muru od 44 cm.

Klasy wytrzymałości na ściskanie dla pustaków poryzowanych wynoszą 7,5 MPa lub 10 MPa, zależnie od ich ciepłochronności, co sprawia, że mogą być z nich budowane ściany o znacznym obciążeniu konstrukcyjnym.

W przypadku budowania ścian jednowarstwowych, do murowania należy używać specjalnej zaprawy ciepłochronnej zapobiegającej powstawaniu mostków cieplnych w obrębie spoin. Jej aplikacja nie jest zbyt wygodna, dlatego producenci oferują nowe rozwiązanie - pustaki o szlifowanej płaszczyźnie przeznaczone do wbudowania z użyciem pianki zamiast zaprawy. Rozwiązanie takie wyklucza niejednorodną ciepłochronność ściany i znacznie przyspiesza murowanie.

Z pustaków ceramicznych mogą być budowane również ściany o wysokiej izolacyjności akustycznej (oczywiście wymagają one docieplenia). Wysoką zdolność tłumienia dźwięków uzyskuje się dzięki ukształtowaniu kieszeni, które w czasie murowania wypełnia się zaprawą, uzyskując w ten sposób dużą masę powierzchniową muru.

Ściany z bloczków silikatowych

Nazywane są też wapienno-piaskowymi. Mimo niskiej ciepłochronności są dobrym materiałem do budowy warstwowych ścian zewnętrznych. Dzięki dużej masie powierzchniowej i wysokiej wytrzymałości, można stawiać z nich mury konstrukcyjne grubości od 18 cm, o wysokiej zdolności tłumienia dźwięków i o wysokiej zdolności akumulowania ciepła. Produkowane są z dużą dokładnością, dlatego możliwe jest murowanie z użyciem zapraw cienkowarstwowych i nakładanie tynków pocienionych przy wykańczaniu wnętrz.

Ściany z pustaków keramzytobetonowych

Dzięki dobrym własnościom termoizolacyjnym keramzyt jest składnikiem mieszanek cementowych i wapiennych stosowanych do produkcji pustaków ściennych. Przewodność cieplna pustaków keramzytobetonowych wynosi ok. 0,15 W/(m·K), zatem przy budowie ściany jednowarstwowej grubość muru wynosiłaby min. 50 cm. Z tego powodu z materiału tego budowane są najczęściej ściany dwuwarstwowe.

opr. Cezary Jankowski
zdjęcie: Xella (Ytong)