Biblioteka

Alternatywne technologie budowlane - budynki szkieletowe

Dodano: 23 lutego 2016

Budynki szkieletowe to obecnie najczęściej tzw. szkielet kanadyjski, upowszechniony w latach 90. XX w. Jego charakterystyczną cechą jest użycie gęsto rozstawionych (najczęściej co 60 cm) cienkich słupków jako elementów konstrukcyjnych. Ich typowe wymiary to 4 × 15 cm.

Alternatywne technologie budowlane - budynki szkieletowe

Przestrzeń między słupkami wypełnia się izolacją cieplną z wełny mineralnej, od strony pomieszczeń osłaniając ją folią paroizolacyjną i wykańcza płytami gipsowo-kartonowymi. Tradycyjne wykończenie od zewnątrz to folia wiatroizolacyjna i deski. Jednak wersji jest wiele. Obecnie najpopularniejsze jest ułożenie od zewnątrz płyt drewnopochodnych i wykonanie drugiej warstwy ocieplenia w systemie BSO - podobnie jak ociepla się ściany dwuwarstwowe domów murowanych.

Z takich samych elementów drewnianych przygotowuje się także stropy, zagęszczając w razie potrzeby ich rozstawienie. W typowej dla Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada) wersji, również podłoga jest z takich desek, jednak u nas częściej spotyka się typową podłogę na gruncie, z izolacją ze styropianu i zwykłym jastrychem.

Zaletą konstrukcji szkieletowych jest bardzo dobra izolacyjność cieplna przy niewielkiej grubości ścian, bo ocieplenie wypełnia niemal cały ich przekrój. Ściana o całkowitej grubości 25 cm ma izolacyjność cieplną porównywalną z dwukrotnie grubszą murowaną ścianą dwuwarstwową. Warto przy tym podkreślić, że od zewnątrz konstrukcja szkieletowa może być nie do odróżnienia od murowanej - da się ją wykończyć tynkiem cienkowarstwowym, płytkami klinkierowymi, a nawet cegłami elewacyjnymi.

Szkielet drewniany z dodatkową warstwą ocieplenia zewnętrznego. Obecnie najpopularniejszym sposobem wykończenia takich ścian jest nałożenie tynku cienkowarstwowego.

Szkielet drewniany z dodatkową warstwą ocieplenia zewnętrznego. Obecnie najpopularniejszym sposobem wykończenia takich ścian jest nałożenie tynku cienkowarstwowego.

Konstrukcje szkieletowe mogą być wykonane bezpośrednio na placu budowy albo prefabrykowane. W tym drugim wariancie, duże fragmenty ścian - precyzyjnie przygotowane w fabryce - przewozi się na budowę i tam składa w całość. Eliminuje to w znacznym stopniu błędy wynikające z braku fachowości wykonawców. A to czynnik, który mocno zaszkodził rozwojowi budownictwa szkieletowego w naszym kraju i na długo zepsuł tej technologii opinię.

Szkielet stalowy jest co do ogólnych założeń technologią podobną. Po prostu elementy drewniane zastąpiono w nich profilami stalowymi. Konstrukcje stalowe zawsze wykonuje się z drugą, wierzchnią warstwą ocieplenia. Dzięki temu zostają wyeliminowane mostki cieplne, powodowane przez wyjątkowo dobrze przewodzące ciepło elementy metalowe.

Konstrukcja szkieletowa na bazie profili stalowych zamiast drewna.

Konstrukcja szkieletowa na bazie profili stalowych zamiast drewna.

Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: DOMY I DOMKI SUMMARUM