Biblioteka

Wybór konstrukcji stropowej i jej montaż

Dodano: 12 stycznia 2012

Zdarza się, że najpopularniejsze stropy gęstożebrowe wykonywane są przez przypadkowe, niewykwalifikowane ekipy budowlane. Trzeba wtedy wiedzieć, jak taki strop powinien być układany i w jaki sposób się do tego przygotować.

Wybór konstrukcji stropowej i jej montaż

Wszelkie modyfikacje konstrukcji stropowej przewidzianej w projekcie muszą być zatwierdzone przez projektanta i kierownika budowy.

Podczas wyboru konstrukcji stropowej pod uwagę należy wziąć przede wszystkim możliwości wykonawcze - dostęp do szalunków wielokrotnego użycia czy możliwość dojazdu i operowania dźwigu. Zmiana konstrukcji stropowej określonej w projekcie na inną często wynika właśnie z dostępności materiałów i stopnia skomplikowania prac. Może być też związana z przewidywanymi kosztami inwestycji czy indywidualnymi wymaganiami inwestora.

Charakterystyka i montaż stropu gęstożebrowego

Stropy gęstożebrowe należą do najczęściej układanych ze względu na dostępność materiałów stosowanych do ich budowy i stosunkowo proste wykonanie. Stropy te występują w wielu odmianach (np. teriva czy fert), różniących się nośnością użytkową, dopuszczalną rozpiętością, rozstawem belek i rodzajem elementów wypełniających.

Strop gęstożebrowy typu teriva.

Prefabrykowane belki nośne w postaci kratownicy z zabetonowaną stopką pełnią funkcję żeber. Rozstawione są co 45-60 cm. Przestrzeń między nimi wypełniają pustaki z keramzytobetonu, żużlobetonu, ceramiki lub betonu komórkowego. Wysokość konstrukcyjna belek to 24-30 cm, rozpiętość: do 7,8 m, a ciężar powierzchniowy ok. 300 kg/m², co zapewnia dość dobrą izolację akustyczną od dźwięków uderzeniowych.

Belki w zależności od potrzeb można skracać, co ułatwia wykonanie stropu o nieregularnych zarysach. W miejscach o większym obciążeniu, np. pod ściankami działowymi, belki układa się obok siebie (podwójnie), tworząc żebro o podwyższonej wytrzymałości. Przy długości stropu powyżej 4 m tworzy się także poprzeczne żebro rozdzielcze, zapobiegające tzw. klawiszowaniu (zróżnicowanemu ugięciu poszczególnych belek czy płyt).

Żebro rozdzielcze stropu gęstożebrowego.

Belki i pustaki układa się ręcznie na wypoziomowanych podporach rozstawionych co ok. 1,5 m, a następnie zalewa betonem klasy C16/20 - dawniej B20 (warstwa grubości 4-5 cm), który będzie jednocześnie warstwą tzw. nadbetonu.

Charakterystyka stropu monolitycznego i jego montaż

Strop monolityczny wykonywany jest głównie wtedy, gdy strop ma mieć skomplikowany zarys i dużą rozpiętość. Zawsze projektowany jest indywidualnie. Stropy takie wylewane są w całości na budowie, ich wysokość konstrukcyjna wynosi z reguły 12-16 cm.

Budowa stropu monolitycznego: szalunek oparty na stemplach (a), zbrojenie ułożone na szalunku (b), betonowanie stropu (c), gotowy strop (d), zdjęcie c - Xella, zdjęcia a, b, d - M. Szymanik

Układanie stropu monolitycznego jest pracochłonne, gdyż wymaga wykonania zbrojenia głównego i rozdzielczego, a także pełnego szalunku opartego na stemplach (słupach tymczasowo podpierających strop). Do prac najlepiej użyć systemowych deskowań wielokrotnego użycia, co skróci czas robót i zapewni uzyskanie gładkiej i równej powierzchni spodniej. Ze względu na gęste rozmieszczenie zbrojenia już w trakcie wykonywania stropu, w miejscu planowanych otworów należy wstawić wkładki, np. ze styropianu.

Charakterystyka i montaż stropu z płyt filigran

Strop żelbetowy typu filigran.

Stropy takie pod względem konstrukcyjnym podobne są do stropów monolitycznych. Różnica polega na wykorzystaniu prefabrykatów w postaci płyt, pełniących funkcje tzw. szalunku traconego. Produkcją takich płyt zajmują się nieliczne firmy, a do ich ułożenia należy zatrudnić fachową ekipę, dlatego koszty takich stropów są wysokie i rzadko się je wykonuje.

Płyty szerokości do 2,5 m oraz grubości 5-7 cm układa się dźwigiem na regulowanych podporach, a następnie dozbraja prętami poprzecznymi i wzdłużnymi. Kolejny etap to zabetonowanie stropu do przewidzianej w projekcie grubości.

Charakterystyka stropu z prefabrykowanych płyt kanałowych i jego montaż

Płyty kanałowe umożliwiają wykonanie stropu bez ustawiania podpór montażowych, a strop można użytkować natychmiast po jego ułożeniu.

Najczęściej wykonuje się tzw. żerańskie stropy kanałowe, o rozpiętości do 7,2 m i modularnej szerokości 60, 90, 120 lub 150 cm. Stanowią konkurencyjną alternatywę dla popularnych stropów gęstożebrowych w budynkach o prostym kształcie, ze względu na szybki montaż i niskie koszty. Płyty układane są bezpośrednio na ścianach nośnych i podciągach za pomocą dźwigu, a połączenia między nimi, tzw. zamki, zalewa się betonem. Wadą takich stropów jest skłonność do pojawiania się rys w miejscach połączeń płyt, choć przy wykonaniu sufitu podwieszanego nie ma to znaczenia.

Inny rodzaj stropów prefabrykowanych to stropy zbrojone z betonu komórkowego, wchodzące w skład systemu budowy w technologii ścian jednowarstwowych z betonu komórkowego. Montowane są w podobny sposób jak kanałowe, ale są znacznie droższe.

Charakterystyka i montaż stropu na belkach stalowych

Stropy na belkach stalowych wykonuje się głównie podczas remontu stropu, ze względu na łatwość montażu.

Kształtowniki dwuteowe o dobranej w projekcie wysokości (najczęściej 16-20 cm) rozmieszcza się w odstępach 1,2-1,5 m, a pola między nimi wypełnia prefabrykowanymi płytami żelbetowymi lub zbroi i zalewa betonem. Grubość płyt wypełniających nie przekracza 10 cm, dlatego konieczne jest wypełnienie pozostałej grubości stropu (do wierzchu belek nośnych) lekkim kruszywem keramzytowym lub płytami styropianowymi.

Charakterystyka stropu drewnianego i jego montaż

Stropy drewniane wykonywane są głównie w domach o konstrukcji drewnianej szkieletowej lub z bali, ale także jako stropy oddzielające poddasze nieużytkowe w domach murowanych.

Do ich budowy używa się belek z drewna litego, klejonego lub belek prefabrykowanych. Belki mają postać żeber o grubości 5-6 cm bądź typowych belek o przekroju prostokątnym albo dwuteowym. Te o kształcie żeber rozstawia się w niewielkich odstępach: co 50- 60 cm, natomiast belki - w odstępach ok. 1 m.

Poszycie stropu wykonuje się z płyt OSB lub desek, a przestrzeń między belkami wypełnia materiałem wyciszającym (wełną mineralną) i osłania od spodu sufitem podwieszanym lub boazerią. Niekiedy stropy drewniane budowane są jako nagie - z widocznymi belkami, ale przed zamontowaniem belki powinny być ostrugane i wstępnie polakierowane.

opr.: Cezary Jankowski
zdjęcie wprowadzające: Wienerberger