Biblioteka

Wykonywanie stropów - uwaga na błędy

Dodano: 27 kwietnia 2015

Niewłaściwe podparcie stropu w czasie montażu, nieodpowiednia klasa nadbetonu czy brak żeber rozdzielczych w stropach gęstożebrowych - to tylko niektóre z błędów popełnianych podczas wykonywania stropów. Przeczytaj, na co jeszcze zwracać uwagę?

Wykonywanie stropów - uwaga na błędy

Niewłaściwe podparcie stropu w czasie montażu

Belki stropu gęstożebrowego trzeba podeprzeć nie rzadziej niż co 2 m

Belki stropu gęstożebrowego trzeba podeprzeć nie rzadziej niż co 2 m (fot. Rector)

Wymagany rodzaj podparcia stropu w trakcie robót zależy od jego rodzaju:

  • monolityczne (żelbetowe) - pełne deskowanie podparte stemplami;
  • gęstożebrowe - deski podparte stemplami, ustawione poprzecznie do belek konstrukcyjnych w odstępie do 2 m;
  • z płyt kanałowych - bez podpór, potrzebne jest tylko deskowanie wieńca oraz w rejonie spoin między płytami (podwieszane do płyt);
  • drewniane - bez podpór i deskowania;
  • filigran - zgodnie z projektem, najczęściej podobne jak w stropach gęstożebrowych.

Wyjątkowo istotne jest dobre wypoziomowanie podpór, z zastrzeżeniem, że te usytuowane w środku rozpiętości są zwykle minimalnie wyższe, co kompensuje większe ugięcie stropu w tym miejscu. Podpory można usunąć dopiero, gdy zgodzi się na to kierownik budowy. Zanim beton zwiąże i nabierze odpowiedniej wytrzymałości, potrzeba zwykle 2-3 tygodni.

Nieodpowiednia klasa nadbetonu

Warstwa betonu na stropach gęstożebrowych nosi nazwę nadbetonu. Jest bardzo ważna ze względów konstrukcyjnych, bo wiąże ze sobą poszczególne belki stropowe. Jego grubość i klasa wytrzymałości jest opisana w projekcie. Jednak przy układaniu betonu małymi porcjami z betoniarki, trudno utrzymać jego właściwe parametry. Zdecydowanie warto polecić zamówienie betonu towarowego - z betonowozu z pompą.

Brak pielęgnacji betonu

Beton wymaga pielęgnacji po ułożeniu. Przede wszystkim utrzymywania przynajmniej przez pierwszych kilka dni (przynajmniej tydzień) w stanie stale wilgotnym, np. przez zraszanie. Najlepszym rozwiązaniem jest zalanie go na całej powierzchni cienką warstwą wody. Szczególnie w okresie letnim, warto polecić także przykrywanie folią, co zmniejsza parowanie. Na betonie, który wysycha zbyt szybko - pojawiają się tzw. rysy skurczowe, a jego wytrzymałość jest mniejsza od zakładanej.

Brak żeber rozdzielczych w stropach gęstożebrowych

Ustawione poprzecznie do belek nośnych żebro spina je ze sobą, ograniczając klawiszowanie

Ustawione poprzecznie do belek nośnych żebro spina je ze sobą, ograniczając klawiszowanie (fot. Wienerberger)

Stropy gęstożebrowe są podatne na tzw. klawiszowanie, czyli uginanie się pojedynczych belek pod obciążeniem, wskutek czego na spodzie stropu (na suficie pomieszczenia pod nim) pojawiają się charakterystyczne pęknięcia, biegnące wzdłuż belek.

Klawiszowaniu stropów, których rozpiętość przekracza 4 m, zapobiega się przez wykonanie żeber rozdzielczych, czyli dodatkowych belek żelbetowych, usytuowanych prostopadle do belek stropowych. Żebro rozdzielcze rozkłada obciążenia na kilka sąsiednich belek stropowych i przez to zmniejsza ich ugięcie.

Wypełnienia pustaków lub płyt kanałowych mieszanką podczas betonowania stropu

Wnętrze pustaków nie powinno zostać podczas betonowania wypełnione mieszanką betonową, gdyż to niepotrzebnie zwiększyłoby jej zużycie, jak i ciężar stropu. To samo zastrzeżenie dotyczy płyt kanałowych Zarówno skrajne otwory pustaków, jak i płyt kanałowych należy więc zamknąć (zaślepić czy - jak się mówi na budowach - "zadeklować") zaprawą lub specjalnymi denkami ("deklami"), oferowanymi przez producentów.

Przeniesienie ścian działowych bez zgody konstruktora i brak wzmocnień pod nimi

Ścianki działowe powodują znaczne obciążenie, skupione wzdłuż jednej linii. Samowolne przestawienie, zmiana materiału na cięższy lub brak miejscowego wzmocnienia - mogą spowodować spękanie stropu.

Jarosław Antkiewicz