Biblioteka
Budownictwo ogólne dla architektów

Budownictwo ogólne dla architektów

Wydawnictwo: Archi-Plus

Rok wydania: 2008

Autor: Przemysław Markiewicz

Cena: 160 pln

"Budownictwo ogólne dla architektów" jest książką omawiającą poszczególne działy budownictwa na zasadzie konkretnych przykładów projektowych, które mają zadanie inspirować do projektowania ze świadomością ogromnego wpływu rozwiązań budowlanych na wyraz architektoniczny całości budynku.

Rozwiązania budowlane przedstawiono jako fragmenty większej całości - funkcjonujące tylko w powiązaniu z innymi częściami budynku i razem z nimi dopiero tworzące całość budowli.

Syntetyczne objaśnienia zilustrowane są przejrzystymi rysunkami, które ukazują modele perspektywiczne przedstawianych fragmentów budynku. Poglądowe rysunki perspektywiczne uzupełniają wykonane w skali rzuty i przekroje gotowych do zastosowania w projekcie detali architektoniczno-budowlanych.

Przedstawione w książce "Budownictwo ogólne dla architektów" szczegóły rozwiązań ilustrują jak zastosowana technologia wpływa na wybór konkretnych rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Zależność ta przejawia się w sposobie rozwiązywania charakterystycznych styków technologicznych w budynku (przyziemie, styk ścian zewnętrznych z otworami na okna i drzwi, styk ścian zewnętrznych z okapem dachu lub stropodachu) oraz w dostępnych sposobach wykańczania elewacji i kształtowania detalu.

Podane informacje są rzetelnym inżynierskim opisem rozwiązań budowlanych. Część z opisywanych rozwiązań ma odniesienie do konkretnych produktów. Wynika to z prostego przełożenia teoretycznej wiedzy inżynierskiej na standardowe rozwiązania oferowane przez rynek budowlany. Projektowanie architektoniczno-budowlane nie jest dziedziną abstrakcyjną i nie sposób omówić wszystkich rozwiązań bez odniesienia ich do konkretnych technologii i produktów.

"Budownictwo ogólne dla architektów" porusza między innymi tematy:

 • Dachy skośne - informacje ogólne
 • Dachy skośne - konstrukcja
 • Termoizolacja połaci dachów skośnych
 • Wentylacja połaci dachowych
 • Poddasza - przykłady projektowe
 • Pokrycia dachów skośnych
 • Zabudowa poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych
 • Odprowadzanie wody z dachów skośnych
 • Wentylacja i systemy kominowe
 • Stropodachy - informacje ogólne
 • Stropodach pełny
 • Stropodach pełny o odwróconym układzie warstw
 • Stropodach zielony
 • Stropodach wentylowany.