Biblioteka
Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane. Konstrukcje budowlane 3

Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane. Konstrukcje budowlane 3

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Rok wydania: 2008

Autor: Stefan Pyrak, Wojciech Włodarczyk

Cena: 20 pln

Kup Teraz

"Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane. Konstrukcje budowlane 3." zawiera omówione rodzaje i właściwości gruntów, fundamenty i problemy związane z posadowieniem budowli. Podręczni zawiera opisane zastosowanie i wymiarowanie konstrukcji murowych i drewnianych.

"Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane. Konstrukcje budowlane 3" to podręcznik polecany uczniom technikum w zawodzie technik budownictwa, uczniom liceum technicznego o profilu kształtowanie środowiska, a także słuchaczom szkoły policealnej w zawodach: technik architekt oraz technik budownictwa.

"Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane. Konstrukcje budowlane 3" definiuje pojęcie obiektu budowlanego jako zarówno budynek, jak i budowlę. Budynkiem określa się taki obiekt budowlany, który jest trwale powiązany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, ma fundamenty i dach. Przykładami mogą być np.: budynki mieszkalne, pawilony handlowe, hale przemysłowe, sportowe czy wystawowe, kościoły, hangary.

Budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem, a więc np.: most, tunel, wiadukt, estakada, komin przemysłowy, chłodnia kominowa, zbiornik na ciecze lub gazy, maszt radiowy, słup linii elektroenergetycznej, wieża wydobywcza, ściana oporowa.

Konstrukcje budowlane, czyli konstrukcje obiektów budowlanych, składają się na ogól z płaskich bądź przestrzennych elementów nośnych (konstrukcyjnych) połączonych trwale w sposób umożliwiający współpracę w przejmowaniu wszystkich obciążeń oraz ich bezpiecznym przekazywaniu na podłoże gruntowe.