Biblioteka
Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne

Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Rok wydania: 2005

Autor: E. Osiecka

Cena: 23 pln

"Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne" ma charakter podręcznika z zakresu wiedzy o jednej z bardziej istotnych i mocno zróżnicowanych grup materiałów budowlanych stosowanych we współczesnym budownictwie, jaką są wyroby z tworzyw sztucznych.

Pierwsze rozdziały pozycji "Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne" wprowadzają w problematykę tworzyw sztucznych i ich składników - podając ogólną klasyfikację i metody uzyskiwania polimerów, ich budowę fizyczną i podstawowe struktury, charakterystyczne właściwości oraz zasady przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W książce "Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne" przedstawione zostały ważniejsze polimery stosowane w budownictwie w aspekcie ich podstawowych charakterystyk technicznych i kierunków stosowania. W części bardziej szczegółowej omówiono poszczególne grupy materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych w zależności od przeznaczenia w obiektach budowlanych - z uwzględnieniem odpowiedniej klasyfikacji wyrobów, zasad technologii produkcji, podstawowych właściwości technicznych, zakresu stosowania, z uwzględnieniem nowych norm PN-EN.

Omówione w opracowaniu grupy wyrobów tworzyw sztucznych obejmują: wyroby podłogowe, wyroby ścienne do budowy przegród i wykończeniowe, pokrycia dachowe, wyroby do szklenia, materiały termoizolacyjne, hydroizolacyjne i chemoodporne, uszczelniające, wyroby do instalacji sanitarnych i przemysłowych, kleje i materiały malarskie. Na zakończenie umieszczono rozdział o aspektach zdrowotnych wyrobów z tworzyw sztucznych.

"Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne" zawiera zestawienia tabelaryczne, fotografie barwne, rysunki.