Biblioteka
Hydroizolacje w budownictwie

Hydroizolacje w budownictwie

Wydawnictwo: DW MEDIUM

Rok wydania: 2006

Autor: Maciej Rokiel

Cena: 85 pln

Kup Teraz

W opracowaniu "Hydroizolacje w budownictwie" omówiono takie tematy, jak: renowacje starego budownictwa, balkony i tarasy, pomieszczenia wilgotne i mokre, dachy zielone, wybrane zagadnienia dotyczące hydroizolacji basenów, czy hydroizolacji zarówno cokołowych części budynków, jak i zagłębionych w gruncie.

Hydroizolacje stosuje się praktycznie w każdym budynku, aby chronić jego elementy przed zawilgoceniem i destrukcyjnymi skutkami wynikającymi z działania wody na materiały budowlane.

Przy niewłaściwym doborze materiałów i technologii izolacyjnych, a przede wszystkim przy niefachowym przeprowadzeniu prac wykonawczych, powstające szkody w budynku zmniejszają jego wartość, a nawet uniemożliwiają użytkowanie budynku lub części jego pomieszczeń. Prace naprawcze, uszczelniające lub wymiana izolacji na nowe to często trudne, kłopotliwe i kosztowne zagadnienia projektowe i wykonawcze.

Poradnik "Hydroizolacje w budownictwie" wyjaśnia wiele zachodzących zjawisk i procesów związanych z zawilgacaniem. Stanowi pomoc dla ekspertów, projektantów i wykonawców w praktycznym stosowaniu rozwiązań naprawczych i doborze właściwych materiałów i technologii, które umożliwiają właściwe i wieloletnie użytkowanie pomieszczeń w obiektach budowlanych.

Zaletami poradnika "Hydroizolacje w budownictwie" są obszerne opisy rysunków, szkiców i przykładów praktycznych rozwiązań często spotykanych problemów technicznych. W jednej publikacji zestawiono zagadnienia znajdujące się dotychczas w różnych podręcznikach, publikacjach i materiałach firm specjalistycznych.

Poradnik "Hydroizolacje w budownictwie" stanowi cenną i potrzebną pozycję wydawniczą, która będzie przydatna zarówno osobom, które chcą poznać zagadnienia i problemy związane z zawilgacaniem, jak i tym, które mają już doświadczenie i wiedzę na ten temat, ale chcą ją jeszcze pogłębić.

"Hydroizolacje w budownictwie" porusza między innymi tematy:

 • Dach tradycyjny i dach odwrócony
 • Dach zielony
 • Zazielenienie ekstensywne
 • Zazielenienie intensywne niskie
 • Zazielenienie intensywne wysokie
 • Hydroizolacja
 • Termoizolacja
 • Warstwa drenująca
 • Warstwa wegetacyjna
 • Warstwa filtracyjna
 • Warstwa ochronna
 • Warstwa chroniącą przed przenikaniem korzeni
 • Warstwa rozdzielająca.