Biblioteka
Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów. Instrukcja ITB 369/02

Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów. Instrukcja ITB 369/02

Rok wydania: 2002

Autor: Barbara Szudrowicz, Iwonna Łuchowicz-Wodnikowska, Paweł Tomczyk

Cena: 85 pln

Przedmiotem instrukcji jest przybliżenie zasad ustalania klas izolacyjności akustycznej konstrukcji podłogowych i wykorzystania wskaźników izolacyjności akustycznej. W skład instrukcji wchodzi także temat o obliczeniowym wyznaczaniu izolacyjności akustycznej przegród budowlanych.

Spis treści (cz. I):

1. Wstęp
1.1. Przedmiot instrukcji
1.2. Zakres instrukcji
1.3. Przeznaczenie instrukcji
1.4. Dokumenty związane.

2. Zastosowane w instrukcji jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i ich elementów

3. Zasady ustalania klas izolacyjności akustycznej właściwej okien, drzwi oraz konstrukcji podłogowych
3.1. Klasyfikacja akustyczna okien i drzwi balkonowych
3.2. Klasyfikacja akustyczna drzwi wewnętrznych (w tym drzwi wejściowych do mieszkań)
3.3. Klasyfikacja akustyczna podłóg.

4. Obliczeniowe wyznaczanie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych
4.1. Szacunkowe określenie jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej przegród masywnych pojedynczych
4.2. Wyznaczanie wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody
4.3. Wyznaczanie poziomu uderzeniowego znormalizowanego masywnych stropów z podłogami.

5. Zasady wykorzystania jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej (lub klas akustycznych) przegród budowlanych lub ich elementów przy projektowaniu budynków zgodnie z PN-B-02151-3:1999
5.1. Ściany wewnętrzne
5.2. Stropy
5.3. Drzwi wewnętrzne
5.4. Ściany zewnętrzne, dachy.