Biblioteka
Vademecum Projektanta. Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych

Vademecum Projektanta. Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych

Wydawnictwo: Archi-Plus

Rok wydania: 2002

Autor: arch. Przemysław Markiewicz

Cena: 68 pln

"Vademecum Projektanta. Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych" skierowany jest do architektów, projektantów i studentów architektury i budownictwa. Wyskalowane rysunki detali budowlanych przedstawione są w formie łatwych do wstawienia w projekt techniczny bloków.

Miejscem wstawienia bloków mogą być skrzyżowania siatki modularnej lub osi konstrukcyjnych budynku. Po wyborze technologii budowy można wybrać jedno z dostępnych rozwiązań posadowienia budynku, rozwiązania strefy przyziemia, styku ścian z wieńcami stropów i nadprożami okiennymi, itd., aż do rozwiązanie dachu lub stropodachu włącznie. Książka usystematyzowana jest według kolejnych etapów budowy i zawiera rozwiązania dotyczące technologii najbardziej reprezentatywnych dla danego etapu.

"Vademecum Projektanta. Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych" zawiera rozwinięcie wiadomości o materiałach budowlanych zawartych w książce "Prezentacja nowoczesnych technologii budowlanych" poprzez wyskalowane rysunki detali projektowych dotyczących konkretnych technologii, tabele zestawcze, szczegółowe dane techniczne i informacje o zaletach i ograniczeniach poszczególnych technologii budowlanych.

Poszczególne strony "Vademecum Projektanta..." zawierają szczegółowe rysunki rozwiązań konkretnych technologii z odniesieniem do konkretnych producentów, przygotowane są w sposób umożliwiający łatwe kserowanie i przenoszenie gotowych rozwiązań do projektu technicznego, co bardzo usprawnia i upraszcza pracę projektową.

Spis treści "Vademecum Projektanta. Detale projektowe nowoczesnych technologii budowlanych":

  • Fundamenty i izolacje przyziemia budynku
  • Technologie budowy i termoizolacji ścian zewnętrznych
  • Stropy i podłogi
  • Okna, drzwi, bramy
  • Dachy skośne
  • Stropodachy tarasy balkony
  • Wykończenie wnętrz.