Biblioteka

Sposoby fundamentowania i posadowienia budynków

Dodano: 26 sierpnia 2011


O ewentualnym posadowieniu budynku musi zadecydować projektant. W wielu przypadkach wymagane jest wykonanie badań geologicznych, wskazujących na miejsce posadowienia oraz rodzaj fundamentów

Sposoby fundamentowania i posadowienia budynków
Spis treści
Nowoczesny sposób fundamentowania
Zalety i wady różnych sposobów posadowienia budynku
Pokaż wszystko

Fundamenty oszczędnościowe

Oszczędnościowa ława fundamentowa.

Nieprawdą jest, że każdy budynek musi być posadowiony poniżej granicy przemarzania gruntu. Warunek ten dotyczy ław fundamentowych (ale już nie płyt fundamentowych) wykonywanych w gruntach wysadzinowych, czyli zawierających więcej niż 10% ziaren o średnicy do 0,02 mm. Po prostu grunty te zwiększają swoją objętość po zamarznięciu zawartej w nich wody, co stanowi realne zagrożenie dla konstrukcji budynku. Wystarczy zatem wykonanie badań gruntowych, żeby można było dużo zaoszczędzić na robotach stanu zero.

Fundamenty w domach jednorodzinnych można bowiem wykonać znacznie taniej i to bez uszczerbku dla ich nośności. Przede wszystkim budynek można posadowić zaledwie 0,5 m poniżej poziomu terenu (a nie 0,8-1,4 m). Po usunięciu warstwy humusu, zwykle grubości 15-25 cm, wykonuje się płytkie wykopy o szerokości i wysokości ław fundamentowych (23-35 x 40-60 cm).

Następnie zabezpiecza krawędź wykopów wypoziomowanymi deskami i układa rozcięty rękaw z folii budowlanej. Dzięki temu mieszanka betonowa nie zostanie zanieczyszczona gruntem i będą spełnione warunki dla właściwego wiązania betonu (woda zarobowa nie wsiąknie w grunt). Następnie trzeba jeszcze ułożyć zbrojenie i zabetonować je.

Nowoczesny sposób fundamentowania

Schemat konstrukcji ogrzewanej płyty fundamentowej.

Stosunkowo nowym i w wielu przypadkach korzystnym sposobem posadowienia domów jednorodzinnych jest wykonanie płyty fundamentowej (najlepiej ogrzewanej). Najlepszym przykładem jest to, że stosuje się je w domach energooszczędnych i pasywnych.

Fundament ten składa się z następujących warstw: podbudowy z zagęszczonego mechanicznie żwiru, pospółki lub piasku (grubości 15-30 cm), izolacji termicznej ze styropianu grubości 15-30 cm (w tym integralnej izolacji krawędziowej), żelbetowej płyty nośnej grubości 12-20 cm (zbrojonej górą i dołem zgodnie z projektem), ewentualnej wylewki samopoziomującej, posadzki z materiałów dostosowanych do przeznaczenia i wystroju pomieszczenia.