Biblioteka

Papy i folie stosowane w hydroizolacji

Dodano: 30 sierpnia 2011

Wilgoć i woda stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla budynków. Zarówno dach jak i fundamenty trzeba w odpowiedni sposób zabezpieczyć materiałami hydroizolacyjnymi. Które dostępnych pap i folii wybrać, co je wyróżnia i jak się przeciwstawiają wilgoci?

Papy i folie stosowane w hydroizolacji
Spis treści
Papy hydroizolacyjne
Folie hydroizolacyjne
Folie paroszczelne i paroprzepuszczalne
Pokaż wszystko

Papy hydroizolacyjne

Papy hydroizolacyjne stosuje się jako dolną warstwę przy izolacji dachów i stropodachów i do wielowarstwowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych ścian. Jest to wyrób, którego warstwę nośną stanowi osnowa nasycona materiałem bitumicznym.

Folie hydroizolacyjne

Folia - arkusz z metalu lub tworzywa sztucznego o równomiernej, zwykle niewielkiej grubości.

Folie z tworzyw sztucznych (polietylenu, poliestru, poliamidu, polipropylenu) mogą zawierać plastyfikatory, barwniki lub wypełniacze a ich własności fizyczne zmieniają się w szerokim zakresie.

Folie hydroizolacyjne stosuje się do: izolacji przeciwwilgociowej poziomej fundamentów, ścian i podłóg oraz izolacji przeciwwilgociowej i zabezpieczania izolacji przeciwwodnej pionowej ścian piwnic i fundamentów w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych. Są płaskie albo wytłaczane (wysokość profilu wynosi zwykle 8-20 mm), wykonane z polietylenu, polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) albo polichlorku winylu (PVC) - mogą być dodatkowo zbrojone tkaniną poliestrową lub polipropylenową.

 • Tworzywa sztuczne - substancje zawierające polimer oraz dodatki (wypełniacze, plastyfikatory, stabilizatory, pigmenty). Do tworzyw sztucznych zaliczamy: poliamid, polietylen, poliester, polipropylen, poliuretan.
 • Włókna syntetyczne - włókna wytwarzane z materiałów produkowanych syntetycznie, głównie z polimerów. Do włókien syntetycznych zaliczamy włókna: poliamidowe, poliestrowe, poliwinylowe, poliuretanowe, poliwęglanowe.
 • Polimery - związki, których cząsteczki składają się z bardzo wielu mniejszych, powtarzających się ugrupowań atomowych.
 • Ze względu na ogólną strukturę i warunki przetwarzania polimery dzielimy na:
  • termoplasty: polimery łańcuchowe, które topią się w wyższych temperaturach i są rozpuszczalne w odpowiednich rozpuszczalnikach,
  • duroplasty: polimery termo- lub chemoutwardzalne, które pod wpływem odpowiednio wysokiej temperatury albo odczynników chemicznych stają się nietopliwe i nierozpuszczalne.

Dlaczego warto stosować folie hydroizolacyjne?

 • Obecnie możemy zaplanować izolację naszego budynku, wykorzystując folie o różnych grubościach i parametrach izolacyjnych. Oferty producentów nie ograniczają naszego wyboru tylko do kilku produktów. Mamy szeroki dostęp zarówno do folii jak i do materiałów mocujących, co raczej eliminuje możliwość błędnego montażu.
 • Jeżeli odpowiednio dobierzemy folię i właściwie zamocujemy, mamy gwarancję, że dom będzie zabezpieczony przed wilgocią.

Na co warto zwrócić uwagę wybierając folie hydroizolacyjne?

 • Należy zwrócić uwagę na podłoże, które powinno być odpowiednio oczyszczone, zagruntowane lub nawet uzupełnione.
 • Do układania folii i łączenia kolejnych warstw izolacji należy stosować środki zalecane przez producenta folii (najlepiej jednego).
 • Wybór folii należy ściśle uzależnić od funkcji jaką ma pełnić (izolacja pionowa, pozioma; typ lekki lub ciężki) i nie uciekać się do półśrodków licząc na (pozorne przecież) oszczędności.