Biblioteka

Materiały do izolacji cieplnej

Dodano: 30 sierpnia 2011

Materiały stosowane do izolacji cieplnej charakteryzują się niską przewodnością cieplną i niską gęstością objętościową.

Materiały do izolacji cieplnej
Spis treści
Styropian (polistyren ekspandowany, piankowy)
Polistyren ekstrudowany
Wełna mineralna (skalna)
Wełna szklana
Szkło piankowe
Pokaż wszystko

Styropian (polistyren ekspandowany, piankowy)

Styropian jest to materiał izolacyjny porowaty otrzymywany z polistyrenu w wyniku spienienia granulek, które łączą się ze sobą pod działaniem wysokiej temperatury i ciśnienia, zwiększając jednocześnie wielokrotnie swoją objętość. Dzięki porowatej strukturze styropian jest lekki i ma bardzo niski współczynnik przewodności cieplnej (dobrą izolacyjność termiczną).

Styropian jest wrażliwy na działanie niektórych związków chemicznych: rozpuszczalników organicznych (aceton, rozcieńczalniki farb, terpentyna), amoniaku, węglowodorów nasyconych (alkohol), benzyny, olejów, smarów, nafty i produktów ropopochodnych (smoła). Dlatego do przyklejania styropianu nie wolno używać lepików na zimno, lepików smołowych i klejów zawierających rozpuszczalniki organiczne. Materiały budowlane takie jak cement, wapno, gips, nie mają szkodliwego wpływu na styropian.

Od stycznia 2004 r. obowiązuje wszystkich producentów styropianu europejska norma PN-EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja" zharmonizowana z dyrektywą Unii Europejskiej 89/106/EWA o Wyrobach Budowlanych. Norma PN-EN 13163:2004 zastąpiła normę PN-B-20130:1999. Dotychczasowe odmiany płyt styropianowych PS-E FS zastąpione zostały nowymi typami wyrobów zgodnymi z wymaganiami normy europejskiej: EPS 50-042 zamiast PS-E FS 12; EPS 70-040, EPS 80- 036, EPS 80-040 zamiast PS-E FS 15; EPS 100-038 zamiast PS-E FS 20; EPS 200-036 zamiast PS-E FS 30; EPS 250-036 PODŁOGA/PARKING zamiast PS-E FS 40.

Nowe nazwy należy rozumieć w następujący sposób: przykładowo EPS 50-042 oznacza EPS (polistyren spieniony, ang. skrót EPS), 50 (minimalna wytrzymałość na ściskanie w kPa), 042 (odpowiednik maksymalnej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ w temp. 10oC = 0,042 W/mK).

Płyty styropianowe samogasnące EPS 50-042 (ściana szczelinowa): mogą być stosowane w miejscach nie wymagających przenoszenia obciążeń mechanicznych - jako wypełnienie ścian szczelinowych z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną, pionowa izolacja dylatacyjna ścian zewnętrznych, wypełnianie konstrukcji wewnętrznych ścianek działowych, wypełnianie konstrukcji ścian szkieletowych z okładziną, ocieplenie stropów od spodu z okładziną, wypełnienie podłóg między legarami, wypełnienie lekkich stropów szkieletowych z okładziną, wypełnienie dachów stromych między krokwiami (płyty ryflowane), ocieplenie stropodachów wentylowanych.

Płyty styropianowe samogasnące EPS 70-040 (fasada): mogą być stosowane w miejscach wymagających przenoszenia małych obciążeń mechanicznych - jako ocieplenie ścian oraz stropów od spodu metodą "lekką mokrą", ocieplenie ścian zewnętrznych w konstrukcji z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną, zwane metodą "lekką suchą"; ocieplenie ścian szkieletowych z poszyciem drewnianym lub drewnopochodnym z wentylowaną szczeliną powietrzną od zewnątrz pod tynk, ocieplenie wieńców w postaci szalunku traconego pod tynk, ocieplenie nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych, ocieplenie prefabrykowanych płyt warstwowych zewnętrznych; ocieplenie i deskowanie tracone stropów żelbetowych od spodu, ocieplenie dachów stromych od wewnątrz pod konstrukcją nośną.

Płyty styropianowe samogasnące EPS 80-036 (fasada), EPS 80-040 (płyty warstwowe z blachą): stosowane są jako ocieplenie ścian oraz stropów od spodu w systemach ocieplania metodą "lekką mokrą", ocieplenie ścian zewnętrznych metodą "lekką-suchą", ocieplenie ścian szkieletowych z poszyciem drewnianym lub drewnopochodnym z wentylowaną szczeliną powietrzną od zewnątrz pod tynk, ocieplenie wieńców w postaci szalunku traconego pod tynk, ocieplenie nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych, ocieplenie prefabrykowanych płyt warstwowych zewnętrznych, ocieplenie i deskowanie tracone stropów żelbetowych pod konstrukcją nośną, ocieplenie dachów stromych od wewnątrz pod konstrukcją nośną, rdzeń termoizolacyjny warstwowych płyt ściennych i dachowych z okładzinami metalowymi.

Płyty styropianowe samogasnące EPS 100-038 (fasada, dach, podłoga, płyty warstwowe z papą): mogą być stosowane w miejscach wymagających przenoszenia większych obciążeń mechanicznych - jako ocieplenie ścian, stropów od spodu oraz cokołów metodą "lekką mokrą", ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną, ocieplenie podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych i posadzkowych, ocieplenie stropodachów pełnych bez dostępu, rdzeń termoizolacyjny warstwowych płyt ściennych i dachowych z okładzinami z papy.

Płyty styropianowe samogasnące EPS 200-036 (dach, podłoga, parking): mogą być stosowane w miejscach wymagających przenoszenia dużych obciążeń mechanicznych - jako ocieplenie cokołów metodą "lekką mokrą", ocieplenie ścian poniżej poziomu gruntu z instalacją przeciwwodną, ocieplenie podłóg pod podkładem z płyt prefabrykowanych i posadzkowych, ocieplenie podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym, ocieplenie dachów stromych na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką, wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich, warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych.

Płyty styropianowe samogasnące EPS 250-036 (podłoga, parking): mogą być stosowane w miejscach wymagających przenoszenia bardzo dużych obciążeń mechanicznych - jako izolacja podłóg na gruncie z podkładem posadzkowym, warstwa stropodachów i dachów z możliwością parkowania pojazdów, wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostów i innych konstrukcji inżynierskich, warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych.

Płyty styropianowe do ogrzewania podłogowego: są produkowane najczęściej z wykorzystaniem płyt EPS 200-036 i opatrzone odpowiednią nazwą handlową (w zależności od producenta). Stanowią izolację cieplną i podkład konstrukcyjny do układania wodnego ogrzewania podłogowego. Rury grzewcze śr. do 15 mm i czynniku grzewczym do 60oC, prowadzone są pomiędzy specjalnymi wytłoczeniami na powierzchni płyty. Siatka wytłoczeń pozwala regulować rozstaw rur.

Styropianowe płyty ryflowane (z pionowymi rowkami na powierzchni od strony wewnętrznej): oprócz izolacji stosowane są między innymi do odprowadzenia pary wodnej z wentylowanych szczelin powietrznych w ścianach zewnętrznych, szczelinowych, szkieletowych, w stropodachach i dachach stromych. Szczególnie polecane przy wykonywaniu izolacji cieplnej ścian w konstrukcjach szkieletowych domów drewnianych. Pozwalają one, poprzez odprowadzanie wilgoci na zewnątrz, wyeliminować niekorzystny wpływ pary wodnej na płyty poszycia. Doskonale sprawdzają się również jako materiał izolacyjny ułożony pomiędzy krokwiami w izolacji cieplnej dachu skośnego (od strony poszycia dachu potrzebna jest szczelina wentylacyjna, przez którą odprowadzana jest wilgoć, zastosowanie płyt ryflowanych eliminuje konieczność projektowania szczeliny wentylacyjnej w konstrukcji dachu).

Hydrofobowe płyty styropianowe o obniżonej chłonności wody (EPS P): wytwarzane są ze specjalnego, hydrofobizowanego tworzywa polistyrenowego. Łączą w sobie bardzo małą chłonność wody, doskonałe parametry izolacyjności cieplnej i dużą odporność na obciążenia. Ze względu na szczególne właściwości płyt EPS P stosuje się je w miejscach szczególnie narażonych na silne, długotrwałe zawilgocenie i poddanych wysokim naprężeniom mechanicznym, jak: ściany piwnic, podmurówek i fundamentów, posadzki, podłogi na gruncie i tarasy, szczególnie pracujące pod obciążeniem, "zielone tarasy" i "wiszące ogrody", dachy płaskie i o odwróconym układzie warstw tzw. "dachy odwrócone", parkingi dachowe, garaże, w budownictwie drogowym i mostowym jako wypełnienie nasypów, w konstrukcjach inżynierskich.

Płyty styropianowe do izolacji akustycznej (EPS T): znakomicie izolują od dźwięków uderzeniowych (w granicach 24-30 dB). Są materiałem lekkim (8-12 kg/m3), ale odpornym na obciążenia do 5 kPa. Dlatego są stosowane jako sprężysta warstwa izolacji akustycznej, układana pod podkładem posadzkowym w podłogach pływających w celu zwiększenia izolacyjności od dźwięków uderzeniowych oraz pełniąca dodatkowo rolę izolacji cieplnej (współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,042 W/mK). Jest to odpowiednik płyty FS 12 wg nie obowiązującego już oznaczenia. Te same płyty wykorzystuje się w podłogach pływających również jako brzegowy pas tłumiący - pionowa izolacja dylatacyjna od ścian zewnętrznych.

Kształtki styropianowe: są produkowane ze wszystkich typów styropianu, są stosowane jako kliny, płyty z profilowanymi powierzchniami i krawędziami na zakład, pióro-wpust, formy do betonowania, wypełnienie i izolacja cieplna urządzeń chłodniczych i mroźniczych, profile elewacyjne i listwy dekoracyjne.

Granulat (i regranulat) styropianowy: wykonuje się o różnych granulacjach od 2 do 30 mm i o różnych gęstościach nasypowych od 8 do 40 kg/m3. Znajduje zastosowanie jako termoizolacyjny komponent wylewek podłogowych, betonów lekkich, pustaków styrobetonowych, wypełnianie pustek powietrznych w ścianach szczelinowych i stropodachach wentylowanych, między legarami.

  • Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu oklejonego płytą gipsowo-kartonową - produkowane są przez jednostronne oklejenie płyt styropianowych EPS 70-40 płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm. Stosowane są do wykończenia ścian wewnętrznych na poddaszach użytkowych, ścian działowych lub sufitów, zapewniając jednocześnie znakomitą izolacyjność termiczną. Mocowane są do podłoża za pomocą zapraw klejowych lub mechanicznie. Charakteryzują się wysoką odpornością na ogień i nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania ognia w przypadku pożaru.
  • Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu oklejonego płytą wiórową - produkowane są przez jednostronne oklejenie płyty styropianowej EPS 100-03 płytą wiórową gr. 18 mm i stosowane jako podkład pod parkiety, panele lub terakotę. Płyty te można układać prawie na wszystkich podłożach z wyjątkiem posadzek z ogrzewaniem podłogowym. Mogą też stanowić gotowy podkład posadzkowy bezpośrednio pod wykładziny dywanowe.
  • Płyty warstwowe z rdzeniem ze styropianu oklejonego płytami wiórowo-cementowymi stosuje się do ocieplania przekryć dachowych z blachy (oklejone obustronnie) i stropodachów żelbetowych (oklejone jednostronnie).
  • Kasetony styropianowe służą do izolacji termicznej i akustycznej sufitów, stanowiąc jednocześnie ich dekorację. Sprzedawane są w postaci białych płyt o przykładowych wymiarach 50x50 cm lub 25x25 cm (grubość dowolna) lub paneli imitujących drewno sosny, jesionu, buka, dębu. Płyty mogą być malowane farbami emulsyjnymi lub wodnymi.
  • Profile elewacyjne - stosuje się przy ocieplaniu ścian metodą lekką w celu rekonstrukcji detali architektonicznych np.: gzymsów, cokołów, portali itp.