Biblioteka

Izolacje podłóg pływających

Dodano: 30 sierpnia 2011

Podłogi pływające układane na stropie składają się z warstwy materiału pochłaniającego dźwięki oraz płyty dociskowej o masie nie mniejszej niż 100 kg/m2.

Izolacje podłóg pływających

Zależnie od grubości i rodzaju użytego materiału izolacyjnego uzyskuje się podłogi o różnym przyroście wskaźnika izolacyjności akustycznej. Konkretne rozwiązania technologiczno-materiałowe kwalifikują taką podłogę do jednej z klas oznaczanej literami PP i liczbą odpowiadającą przyrostowi izolacyjności (np. PP 22).

Płyty ze styropianu elastycznego stosowane są głównie do izolacji akustycznej stropów w technologii podłogi pływającej w pomieszczeniach o obciążeniu użytkowym do 5 kPa (we wszelkiego rodzaju budownictwie mieszkaniowym oraz budynkach użyteczności publicznej: hotele, szpitale, szkoły, biblioteki, budynki administracyjne). "Przy okazji" izolują również podłogę pod względem cieplnym.

Izolację można wykonywać na stropach bez lub z ogrzewaniem podłogowym. Ich grubość określana jest dwoma liczbami np. 30/33, z których pierwsza oznacza grubość w stanie obciążonym a druga w stanie nieobciążonym.

  • Maty z pianki polietylenowej - przy niewielkiej grubości ok. 2 cm zapewniają dobre wyciszenie dźwięków uderzeniowych. Stosowane są w postaci maty zwykłej lub zespolonej z folią hydroizolacyjną, co zapewnia paroszczelność przegrody. Dostępne są również w wersji samoprzylepnej. Pianka polietylenowa może być również stosowana dwuwarstwowo - zasadnicza izolacja pod jastrychem podłogowym i dodatkowo cienka warstwa pod pokryciem podłogowym z paneli.
  • Płyty z wełny mineralnej - do izolacji akustycznej wykorzystuje się płyty o grubości co najmniej 4 cm i gęstości 160 kg/m3. Podczas wylewania jastrychu wymagają zabezpieczenia folią przed zawilgoceniem.
  • Płyty pilśniowe miękkie - impregnowane preparatem grzybobójczym o grubości 1-5 cm. Ze względu na ograniczoną odporność na długotrwałe zawilgocenie, obecnie stosowane są głównie jako dodatkowa warstwa wyciszająca układana na jastrychu.

opr.: Redakcja
zdjęcie: URSA