Biblioteka

Murowane ściany zewnętrzne

Dodano: 08 sierpnia 2011

Ściany domów jednorodzinnych to bardzo ważne elementy budynku. Przede wszystkim pełnią funkcję nośną, czyli podtrzymują stropy wyższych kondygnacji oraz dach. Równocześnie zabezpieczają mieszkańców przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Poza tym zapewniają minimum prywatności oraz poczucie bezpieczeństwa.

Murowane ściany zewnętrzne
Spis treści
Rodzaje ścian zewnętrznych
Ściany trójwarstwowe
Ściany dwuwarstwowe - metoda lekka sucha
Ściany jednowarstwowe
Kryteria wyboru
Styropianowe ściany warstwowe
Pokaż wszystko

Ściany zewnętrzne często świadczą o zamożności inwestora lub jego wrażliwości artystycznej. Mają duży wpływ na komfort życia mieszkańców oraz wysokość kosztów eksploatacyjnych budynku. Nic zatem dziwnego, że do wyboru ścian zewnętrznych przywiązuje się tak dużą wagę.

Rodzaje ścian zewnętrznych

Ściany domów można budować niemal z każdego dostępnego materiału, czyli drewna, gliny, słomy, kamienia, cegły, betonu itd. Wybór technologii również jest duży - ściany szkieletowe, prefabrykowane, masywne, murowane itp. Jednak w naszym kraju około 90% domów jednorodzinnych ma murowane ściany zewnętrzne jedno-, dwu- lub trójwarstwowe. Oczywiście nie wykonuje się ich tylko z cegły pełnej (jak dawniej), obecnie dominują znacznie nowocześniejsze, udoskonalone materiały umożliwiające projektowanie przegród o lepszych właściwościach (zwłaszcza termicznych).

Za ścianami murowanymi przemawia również to, że jest to technologia powszechnie znana, stosunkowo łatwa do wykonania i co ważne - nadzorowania. Poza tym dość tania oraz odporna na błędy, o które nietrudno przy niskim poziomie wykonawstwa.

Ściany trójwarstwowe

Przegrody te uznawane są za najlepsze, ponieważ w bardzo dużym stopniu spełniają wszystkie kryteria stawiane ścianom zewnętrznym. Są wytrzymałe, trwałe, odporne na żywioły, charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością termiczną, a zwłaszcza akustyczną. Poza tym są paroprzepuszczalne i często bardzo efektowne. Nie są jednak powszechnie stosowane z uwagi na dość skomplikowane wykonawstwo (wymagające dużej staranności), stosunkowo dużą szerokość 43-62 cm oraz wysoki koszt, ale tylko wtedy, gdy warstwa zewnętrzna wykonana jest z cegieł klinkierowych.

Schemat konstrukcji trójwarstwowej ściany fundamentowej

Wewnętrzną warstwę nośną grubości 18-20 cm najczęściej muruje się na zaprawę cementowo-wapienną z pustaków ceramicznych lub keramzytobetonowych, bloczków betonu komórkowego (o ciężarze 600-800 kg/m3) oraz wapienno-piaskowych.

Warstwę środkową tworzy izolacja termiczna grubości 12-25 cm wykonywana głównie z wełny mineralnej o gęstości min. 60 kg/m3. Jej koniecznym uzupełnieniem jest szczelina wentylacyjna o szerokości min. 3 cm. Dzięki temu zapewniony jest optymalny, bo naturalny, poziom wilgotności przegrody.

Warstwę zewnętrzną grubości 8-12 cm muruje się z cegieł klinkierowych, wapienno-piaskowych, betonowych lub ceramicznych pełnych (najczęściej otynkowanych). Łączy się ją z warstwą nośną za pomocą specjalnych kotew. Dzięki temu powstaje bardzo wytrzymały ustrój przestrzenny o znakomitych właściwościach technicznych.

Ściany dwuwarstwowe - metoda lekka sucha

Przegrody te swoją budową bardzo przypominają ściany trójwarstwowe. Mają podobną grubość i parametry techniczne. Wprawdzie nie są tak wytrzymałe, trwałe i odporne na żywioły, ale równie dobre pod względem termicznym oraz akustycznym. Poza tym łatwiejsze do wykonania i ewentualnej naprawy, tańsze oraz równie efektowne. Niestety również wykonuje się je stosunkowo rzadko z uwagi na pracochłonność poprawnego wykonania warstwy elewacyjnej.

Schemat ściany dwuwarstwowej wykonywanej metodą lekką suchą

Wewnętrzną warstwę nośną stanowi mur grubości 24-29 cm wznoszony z takich samych materiałów, jak w przegrodach trójwarstwowych. Warstwę izolacyjną także wykonuje się z płyt z półtwardej wełny mineralnej o łącznej grubości 15-25 cm. Układa się ją w dwóch wzajemnie prostopadłych warstwach pomiędzy drewnianymi listwami rusztu dystansowego. Dzięki temu ograniczone są liniowe mostki termiczne. Termoizolację osłania się wysokoparoprzeuszczalną folią przeciwwiatrową oraz chroni przed zawilgoceniem szczeliną wentylacyjną szerokości 3 cm.

Warstwę osłonową i wykończeniową najczęściej stanowią deski wykonane z różnych gatunków drewna, lub siding winylowy. Jednak może to być również sklejka wodoodporna, blacha trapezowa i inne lekkie materiały osłonowe. Ściany dwuwarstwowe - metoda lekka mokra To obecnie najczęściej stosowany rodzaj ścian zewnętrznych, pomimo że swoimi właściwościami ustępują ścianom trójwarstwowym. Jednak są przynajmniej równie ciepłe (stosuje się je nawet w domach pasywnych), a za to nieco tańsze i cieńsze (42-52 cm). Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że charakteryzują się gorszą izolacyjnością akustyczną, odpornością na uszkodzenia mechaniczne i żywioły. Poza tym nie są paroprzepuszczalne ani tak efektowne, jak ściany trójwarstwowe.

Schemat konstrukcji dwuwarstwowej ściany fundamentowej

Wewnętrzną warstwę nośną grubości 24-25 cm można murować z takich samych materiałów, jak w ścianach trójwarstwowych. Jednak częściej stosuje się nowocześniejsze materiały łączone na pióro i wpust. Wykonywanie tylko spoin poziomych znacznie ułatwia i przyspiesza prace murarskie.

Warstwę termoizolacyjną grubości 12-20 cm najczęściej wykonuje się z płyt styropianowych o gęstości min. 15 kg/m3 (rzadko z droższej wełny mineralnej). Zabezpiecza się je siatką z włókna szklanego i tynkiem cienkowarstwowym.