Biblioteka

Systemy ścienne

Dodano: 30 sierpnia 2011

Do budowy domów coraz częściej wybiera się rozwiązania systemowe. Ściany zewnętrzne wykonuje się z kształtek styropianowych. Jako elementy ścienne stosuje się płyty warstwowe oraz panele polimerowe.

Systemy ścienne
Spis treści
Systemy ścienne gipsowe
System R
System THERMOMUR
Sova-System
Systemy ścienne styropianowe
Ściany z płyt warstwowych
Płyty zrębkowo-cementowe
Pokaż wszystko

Systemy ścienne gipsowe

Elementy budowlane wytwarza się z gipsu naturalnego lub syntetycznego. Gips jako materiał do budowy ścian ma liczne zalety. Ponieważ w większości systemów gipsowych elementy można układać na sucho, ogranicza się lub całkowicie eliminuje procesy mokre i zmniejsza liczbę szalowań. Montaż jest łatwy i szybki; elementy można łatwo przycinać.

Elementy gipsowe można traktować jako osłonę ogniochronną konstrukcji żelbetowej lub stalowej. Gips zapewnia korzystny mikroklimat pomieszczeń, ponieważ wchłania wilgoć z powietrza, a po obniżeniu się wilgotności otoczenia z powrotem ją oddaje (ściana "oddycha"). Powierzchnia gipsu jest równa i gładka, dzięki czemu wykończona ściana ładnie wygląda.

Wady gipsu to: niewielka wytrzymałość i duża nasiąkliwość przy bezpośrednim kontakcie materiału z wodą. Wytrzymałość gipsu pod wpływem wilgoci gwałtownie spada. Dlatego elementy gipsowe wykorzystuje się głównie przy budowie ścian wewnętrznych, a przy budowie ścian zewnętrznych muszą być one zabezpieczone przed nasiąkaniem preparatami hydrofobizującymi.

W czasie transportu i przechowywania elementy gipsowe muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i zawilgoceniem oraz zabrudzeniem. W budynku o ścianach zewnętrznych z gipsu ściany wewnętrzne mogą być wykonane z dowolnych materiałów. Również stropy mogą być dowolnego typu; najczęściej stosuje się stropy gęstożebrowe lub drewniane.

W gipsowych systemach ściennych elementy z gipsu pełnią albo tylko funkcję osłonową (obciążenia od stropów przenosi wówczas szkieletowa konstrukcja nośna wykonana z innych materiałów, np. stalowa, żelbetowa lub drewniana), albo osłonową i jednocześnie konstrukcyjną (ściany z gipsu przenoszą ciężar stropów). Ścienne elementy gipsowe układa się na sucho (bez zaprawy w spoinach poziomych) lub na klej gipsowy.

Ograniczenia w stosowaniu systemów ściennych z gipsu

Z powodu niskiej wytrzymałości z gipsu można budować ściany budynków najwyżej 4-, 5-kondygnacyjnych. Ścienne systemy gipsowe stosuje się przede wszystkim w budynkach jednorodzinnych oraz takich, w których nie stawia się wysokich wymagań akustycznych, np. nie można budować z gipsu jednowarstwowych ścian oddzielających mieszkania.

Gipsu nie wolno stosować w pomieszczeniach mokrych (pralnie, kabiny prysznicowe, sauny), chyba że się je odpowiednio zabezpieczy przed wodą. Ściany z gipsu można wznosić od wysokości 50 cm nad poziomem terenu (ściany fundamentowe i ściany piwnic muszą być wykonane z innych materiałów, np. z betonu wylewanego, prefabrykowanych bloczków betonowych lub z cegły).

Bardzo istotne jest staranne wykończenie wszystkich miejsc, w których mogą powstać mostki termiczne (np. w sąsiedztwie wbudowanych elementów żelbetowych i stalowych).

System R

Ściany zewnętrzne wypełniające buduje się z drobnowymiarowych elementów gipsowych z wkładkami termoizolacyjnymi ze styropianu. Konstrukcja nośna budynku jest szkieletowa, złożona z rygli i słupów. Słupy i rygle są ukryte w elementach z gipsu, w specjalnie w tym celu ukształtowanych przestrzeniach, dzięki czemu są niewidoczne z zewnątrz.

Słupy mogą być stalowe (np. rury prostokątne lub okrągłe, ceowniki zespawane w przekrój zamknięty), żelbetowe (wylewane na budowie lub prefabrykowane) albo drewniane (z drewna zwykłego lub klejonego). Oparte na słupach żelbetowe lub stalowe rygle (wieńce) przejmują obciążenia ze stropów. Zakłada się, że ściany przenoszą tylko swój własny ciężar w ramach jednej kondygnacji (chociaż ich rzeczywista nośność jest większa).

System R pozwala na dowolne kształtowanie konstrukcji nośnej budynku; jedynym ograniczeniem są wymiary przekrojów słupów i rygli, które nie mogą przekroczyć ustalonych, maksymalnych wartości, wynikających z grubości elementów ściennych (16x25 cm dla rygli i 16x16 cm dla słupów).

 • Elementy ścienne podstawowe, o wymiarach 30x30x60 cm, służą do budowy ścian (ściana ma grubość 30 cm, na którą składają się: warstwa styropianu 20 cm oraz dwie warstwy gipsu o grubości 5 cm każda po obu stronach). Dostępne są też w wersji z węgarkiem (do wykończenia ścian w sąsiedztwie otworów okiennych) oraz w wersji narożnikowej (do łączenia ścian w narożniku budynku).
 • Elementy słupowe o wymiarach 30x30x60 cm służą do kształtowania słupów (w środku mają puste przestrzenie, w których umieszcza się słupy żelbetowe, stalowe lub drewniane). Są dostępne też w wersji z węgarkiem i w wersji narożnikowej. Jeżeli słupy są stalowe albo drewniane, wokół nich pozostaje w otworze wolna przestrzeń, którą wypełnia się elastyczną pianką poliuretanową (przy słupach stalowych) lub zaczynem gipsowym (przy słupach drewnianych). Można też zamówić u producenta elementy z otworami dopasowanymi do wymiarów przekrojów poprzecznych słupów.
 • Elementy wieńcowe przeznaczone są do kształtowania wieńców stropowych w ścianach wewnętrznych. Dostępne są też w wersji z węgarkiem.
 • Elementy nadprożowo-wieńcowe (dostępne też w wersji z węgarkiem) przeznaczone są do kształtowania wieńców i nadproży w ścianach zewnętrznych.

System THERMOMUR

Ściany zewnętrzne wypełniające wykonuje się z drobnowymiarowych elementów ściennych z gipsu, wyposażonych w pionowe kanały. Konstrukcja nośna budynku jest szkieletowa żelbetowa; kanały w ścianach nośnych zalewa się na budowie betonem, tworząc w ten sposób betonowe słupy. Kanały w elementach nienośnych ścian osłonowych wypełnia się fabrycznie styropianem. Można je też wykorzystać jako wentylacyjne lub instalacyjne.

 • Elementy ścienne podstawowe o wymiarach 49,8x34x24,8 cm służą do wznoszenia ścian (ściana ma grubość 34 cm). Są wyposażone w pionowe kanały wypełnione warstwą styropianu o grubości 80, 100 i 120 mm (im większa grubość kanału, a więc wypełnienia, tym lepsza izolacyjność cieplna ściany). Są też dostępne w wersji z węgarkiem i narożnej.
 • Elementy konstrukcyjne wewnętrzne służą do kształtowania słupów w ścianach wewnętrznych. Mają wymiary 49,8x24,8x24,8 cm; są wyposażone w pionowe kanały, które na budowie wypełnia się betonem.
 • Elementy wieńcowe o wymiarach 49,8x34x25 cm są przeznaczone do kształtowania wieńców stropowych.
 • Elementy nadprożowe o wymiarach 50x34x40,5 cm z warstwą ocieplenia z jednej strony, służą do kształtowania nadproży.
 • Elementy izolacyjno-maskujące służą do izolacji i jednocześnie zamaskowania innych materiałów w ścianie.

Sova-System

W systemie Sova-System kanały pionowe pustaków wypełnia się pianogipsem otrzymywanym na budowie.

 • Pustaki ścienne podstawowe o wymiarach 35x35x35 cm dostępne również w wersji narożnikowej i węgarkowej, służą do budowy ścian (ściana ma grubość 35 cm).
 • Pustaki wieńcowe o wymiarach 35x35x35 cm są przeznaczone do kształtowania wieńców stropowych.