Biblioteka

Stropy w domach jednorodzinnych - wymagania ogólne

Dodano: 26 sierpnia 2011

Podstawowym zadaniem stawianym stropom w domach jednorodzinnych jest przekazywanie obciążeń stałych i użytkowych na konstrukcje wsporcze, czyli ściany, podciągi lub słupy.

Stropy w domach jednorodzinnych - wymagania ogólne

Masa własna stropu, ścianek działowych, warstw posadzkowych, a niekiedy obciążeń od więźby dachowej to obciążenia stałe. Natomiast obciążenia zmienne, czyli użytkowe, to ciężar ludzi, mebli, wanien, sedesów itp. W domach jednorodzinnych przyjmuje się nie mniej niż 150 kg/m2 (na nieużytkowych poddaszach 50 kg/m2). Obciążenia wiatrem i śniegiem również należą do zmiennych.

Drugą bardzo ważną cechą, którą powinny spełniać stropy w domach jednorodzinnych, jest zapewnienie jak najlepszej izolacyjności akustycznej. Dotyczy to zwłaszcza tzw. dźwięków uderzeniowych, czyli odgłosu kroków, odbijanej o podłogę piłki czy turlanych klocków. Po prostu ten rodzaj hałasu odbierany jest jako najbardziej dokuczliwy. Określa go wskaźnik przybliżonego znormalizowanego poziomu uderzeniowego stropu, który powinien być jak najmniejszy (L'n,w≤63 dB dla standardu podstawowego i L'n,w≤53 dB dla standardu podwyższonego). Czynnikami mającymi największy wpływ na izolacyjność akustyczną przegród są:

  • duża masa konstrukcji, najlepiej powyżej 300 kg/m2, która skutecznie niweluje dźwięki powietrzne (rozmowy, muzyka itp.),
  • włóknista struktura materiału, która tłumi wszystkie rodzaje dźwięków,
  • wielowarstwowa budowa, zwłaszcza gdy stosowane są materiały o różnej grubości i odmiennej strukturze, które tłumią dźwięki w wielu częstotliwościach,
  • kształt szczelin i drążeń, który jest ważny w pustakach stropowych (korzystne są szczeliny prostokątne ustawione prostopadle do stropu, a niekorzystne okrągłe i wielokątne).

Trzecim istotnym parametrem stropów w domach jednorodzinnych jest ochrona przed ogniem i dymem w przypadku pożaru na sąsiednich kondygnacjach. Przepisy dla domów jednorodzinnych nie są zbyt wymagające, ponieważ przyjmuje się, że ewakuacja ludzi z takiego budynku zajmie co najwyżej minuty. Jednak dla prowadzenia skutecznej akcji przeciwpożarowej, ewentualnie ratowania mienia warto, aby odporność ogniowa stropów była jak największa (REI 120).

Kolejne pożądane cechy stropów w domach jednorodzinnych to usztywnianie ścian nośnych budynku (ważne w przypadkach ekstremalnych np. huraganowych wiatrach, osunięciach gruntu), jak najmniejsza pracochłonności podczas realizacji i jednocześnie prostota konstrukcji pozwalająca uniknąć wielu błędów i usterek, wreszcie jak najniższy koszt wykonania stropu łącznie ze wszystkimi warstwami wykończeniowymi.

opr.: Redakcja
zdjęcie: Ciepło, Światło i Styl