Biblioteka

Jaki strop wybrać?

Dodano: 30 sierpnia 2011

Podstawową funkcją stropu jest przeniesienie obciążeń użytkowych i ciężaru własnego na ściany, a za ich pośrednictwem - na fundamenty budynku. Stropy usztywniają też ściany budynku, oddzielają od siebie kondygnacje, pełnią funkcje przegród akustycznych i cieplnych między piętrami.

Jaki strop wybrać?
Spis treści
Stropy żelbetowe gęstożebrowe
Stropy żelbetowe kanałowe
Stropy żelbetowe monolityczne
Stropy drewniane
Stropy na belkach stalowych
Pokaż wszystko

W razie pożaru strop powinien zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia na sąsiednie kondygnacje.

Izolacja cieplna stropu jest ważna w przypadku stropów nad piwnicami i stropodachami. Natomiast izolacja dźwiękowa ma znaczenie przede wszystkim w przypadku stropów oddzielających od siebie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.

 

Obciążenie stropu składa się z:

 • obciążenia stałego, w skład którego wchodzą: ciężar konstrukcji stropu, warstw izolacyjnych i podłogowych, czasami ciężar więźby dachowej - w przypadku, gdy obciąża ona strop nad najwyższą kondygnacją,
 • obciążenia zmiennego, w skład którego wchodzą: obciążenie użytkowe (ludzie i sprzęty) oraz ciężar ścianek działowych stojących na stropie. Wartość obciążenia użytkowego jest określona w normach budowlanych w zależności od przeznaczenia pomieszczenia (pokój, hol, biuro, schody itp.).

Stropy żelbetowe

 • Stropy gęstożebrowe

  Stropy gęstożebrowe najczęściej wypełnia się elementami ceramicznymi: wyżej - pustak Ackermana, poniżej pustak Ceram (fot. Cerpol Kozłowice).

  Stropy gęstożebrowe to takie, w których elementami nośnymi (przenoszącymi obciążenie) są belki (nazywane żebrami) o rozstawie osiowym nie przekraczającym 90 cm (stąd nazwa tych stropów - gęstożebrowe); zwykle rozstaw wynosi od 40 do 60 cm. Żebra układa się w kierunku mniejszej rozpiętości między podporami, opierając je na ścianach budynku i podciągach.

  Elementy wypełniające stropu mogą być sztywne i trwałe (pustaki ceramiczne, pustaki z keramzytu, pustaki żwirobetonowe, z betonu lekkiego, gipsowe, ze styropianu) lub nietrwałe i niesztywne (skrzynki z drewna lub tworzyw sztucznych). Górną część stropu gęstożebrowego stanowi płyta betonowa wylewana na budowie (tak zwany nadbeton), która usztywnia konstrukcję, zapobiega klawiszowaniu i stanowi podkład pod podłogę.

  Dla stropów gęstożebrowych o dużej rozpiętości, których ugięcia mogą być znaczne, istnieje niebezpieczeństwo tak zwanego "klawiszowania", polegającego na nierównomiernym uginaniu się żeber pod obciążeniem zmiennym, co objawia się najczęściej widocznymi na powierzchni sufitu zarysowaniami wzdłuż połączeń żeber z pustakami.

  Strop Ackermana.

  Zarysowania takie z punktu widzenia bezpieczeństwa są niegroźne, ale brzydko wyglądają. Aby temu zapobiec, dla stropów o większych rozpiętościach stosuje się poprzeczne żebra rozdzielcze.

  Pod ściankami działowymi stojącymi równolegle do belek stropowych stosuje się żebra wzmocnione. Można je wykonać przez ułożenie obok siebie dwóch belek prefabrykowanych lub przez rozsunięcie belek, ułożenie między nimi dodatkowego zbrojenia i zabetonowaniu, dzięki czemu otrzymuje się w tym miejscu dodatkową belkę żelbetową.

  Strop DZ.

  Ze względu na sposób wykonania stropy gęstożebrowe dzielimy na:

  • wykonywane na budowie, betonowane w całości (łącznie z żebrami) na budowie,
  • prefabrykowane; żebra są prefabrykowane, a na budowie wylewa się tylko nadbeton.

  Zależnie od typu stropu prefabrykowane żebra mają postać:

  • belek żelbetowych,
  • kratownicowych belek stalowych zabetonowanych w stopkach betonowych,
  • belek ceramiczno-betonowych (betonowych belek umieszczonych w kształtkach ceramicznych).
  • Strop Teriva.

   Strop Ackermana jest to strop gęstożebrowy wykonywany w całości na budowie z wypełnieniem z pustaków ceramicznych. Żebra w postaci odpowiednio dobranego zbrojenia mają rozstaw osiowy 31 cm. Wysokość pustaków zależy od rozpiętości stropu (im większa rozpiętość i obciążenie stropu, tym wyższe pustaki) i wynosi 15, 18, 20 lub 22 cm. Żebra betonuje się na budowie łącznie z górną płytą o grubości 3 cm.
  • Stropy typu DZ są to stropy gęstożebrowe prefabrykowane. Prefabrykowane belki są żelbetowe, wypełnienie stanowią pustaki betonowe o wysokości 20; 24,3 i 31,5 cm, górna płyta betonowa jest powiązana z belkami strzemionami (co zapewnia większą sztywność). Belki mają rozstaw osiowy 60 cm. Pustaki produkowane są w kilku odmianach, dostosowanych do obciążenia stropu. Najbardziej rozpowszechniony w budownictwie mieszkaniowym jest strop DZ-3, o wysokości pustaka 20 cm.
  • Strop Porotherm (fot. Wienerberger).

   Stropy typu Teriva są to stropy z belkami prefabrykowanymi. Prefabrykowane żebra mają postać belek kratownicowych o pasach dolnych zabetonowanych w stopkach betonowych. Belki mają rozpiętości modularne od 2,4 do 7,8 m ze skokiem co 30 cm i masę od 29,3 do 111,4 kg (dla dolnej i górnej granicy rozpiętości stropu). Wypełnienie stanowią pustaki betonowe lub keramzytobetonowe o wysokości i szerokości dostosowanej do odmiany stropu. Chociaż strop Teriva powstał w latach osiemdziesiątych, to z powodzeniem stosowany jest obecnie. Produkowany jest w kilku odmianach: I, I-bis, II, III, Nova, ale na potrzeby budownictwa mieszkaniowego stosuje się tylko trzy odmiany:
   • odmiana I: wysokość konstrukcyjna stropu wynosi 24 cm (nadbeton 3 cm), obciążenie użytkowe wynosi maks. 1,5 kN/m2
   • odmiana I bis: wysokość konstrukcyjna stropu 26,5 cm (nadbeton 3 cm), obciążenie użytkowe wynosi maks. 1,5 kN/m2
   • odmiana II: wysokość konstrukcyjna stropu 34 cm (nadbeton 4 cm), obciążenie użytkowe wynosi maks. 3 kN/m2
  • Strop Fert.

   Stropy typu Fert są to stropy z belkami prefabrykowanymi. Prefabrykowane żebra mają postać kratownicowych belek zabetonowanych w kształtkach ceramicznych. Belki mają rozpiętości modularne od 2,7 do 7,2 m, ze stopniowaniem co 30 cm. Elementy składowe stropu Fert (Ceram) można podzielić następująco:
   • pustaki: typ A i B (w zależności od kształtu), rodzaje 40, 45, 50 i 60 (w zależności od szerokości w centymetrach), odmiany 16; 17; 17,5; 18; 20; 21; 22 i 23 (w zależności od wysokości pustaków w centymetrach),
   • belki stropowe: produkowane w różnych odmianach w zależności od modularnych rozpiętości stropu; masa belek wynosi od 33-103 kg.
 • Zalety stropów gęstożebrowych:

  • łatwy transport i składowanie,
  • łatwy montaż, niewymagający używania ciężkiego specjalistycznego sprzętu.

  Wady stropów gęstożebrowych:

  • stosunkowo niska izolacyjność akustyczna,
  • możliwość "klawiszowania".

  Składowanie elementów

  Pustaki układa się w stosach w taki sposób, aby ich podstawy przylegały do siebie, a otwory były skierowane pionowo. Prefabrykowane belki stropowe muszą leżeć na równym podłożu. Najniższa warstwa leży na dwóch podkładkach (belki o rozpiętości powyżej 6 m - na trzech podkładkach) ułożonych poziomo, w odległości jednej piątej długości od końca belki, następne warstwy - na przekładkach umieszczonych nad podkładkami. Liczba warstw belek w jednym stosie nie powinna przekraczać pięciu.

  Stropy gęstożebrowe przeznaczone są do montażu ręcznego (masa prefabrykowanej belki o dł. 6 m wynosi 80-90 kg, masa pustaka 11-18 kg). W przypadku stropów z żebrami wylewanymi na budowie konieczne jest częściowe deskowanie.