Eksperci
Tynki w pytaniach i odpowiedziach

Tynki w pytaniach i odpowiedziach

Odpowiada: Paweł Szymański

Dodano: 29 sierpnia 2011

Jak długo można czekać z otynkowaniem domu metodą tradycyjną (beton komórkowy) i jaka może być grubość tynku cementowo-wapiennego? Ile należy odczekać, aby tynk pomalować i jaki rodzaj farb może zostać zastosowany? Czy konieczne jest zagruntowanie ścian przed tynkowaniem?

Termin podjęcia decyzji o otynkowaniu budynku zależy od wilgotności materiału. Każdy materiał murowy posiada w momencie jego wbudowania pewien poziom wilgotności. W przypadku betonu komórkowego wynosi on około 35% (wyprodukowanie w zakładzie produkcyjnym). Jeżeli wilgotność ta spada do około 18-20% można przystąpić do robót tynkarskich.

W przypadku wykonywania tynków w okresie letnim podłoże z betonu komórkowego powinno być zwilżone wodą tak, aby nakładany tynk nie wiązał zbyt szybko, gdyż utrudnia to prace tynkarskie i może spowodować powstawanie rys na tynku. Dla tynków gipsowych zaleca się zastosowanie środków gruntujących. Jeżeli ściana jest silnie zawilgocona odradza się wykonywania tynków.

Maksymalna grubość tynku cementowo-wapiennego nie powinna być większa niż 2 cm - jej zalecana grubość to 1-1,5 cm.

Nie jest konieczne gruntowanie ścian przed tynkowaniem, ale zabieg ten ułatwia pracę malarskie (mniej przebić i mniejsze zużycie farby). Gruntowanie polepsza przyczepność powłok i malarskiej. Na tynk cementowo-wapienny można stosować każdy rodzaj farb.