Eksperci
Jak przygotować elewacje odnawianego domu do ocieplenia?

Jak przygotować elewacje odnawianego domu do ocieplenia?

Odpowiada: Ekspert firmy Rockwool

Dodano: 11 sierpnia 2014

Podłoże, do którego mocowana będzie warstwa ocieplenia, powinno być stabilne, nośne, suche i czyste. Wszelkie substancje zmniejszające przyczepność, takie jak kurz, pył, brud, sadza, wykwity, glony - muszą zostać usunięte.

Aby dobrze przygotować powierzchnię ścian remontowanego domu do ocieplenia, należy wykonać następujące czynności:

  • oczyścić za pomocą miękkiej szczotki lub sprężonego powietrza, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem (maks. 200 barów) i pozostawić do wyschnięcia;
  • skuć luźne resztki tynku oraz wystającą zaprawę ze spoin;
  • wykwity oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem;
  • brud, sadzę lub tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem, ewentualnie z dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, a następnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Przygotowane w ten sposób podłoże będzie równe i czyste, a co za tym idzie - będzie charakteryzowało się dobrą przyczepnością. Da nam to pewność, że warstwa izolacji termicznej zostanie prawidłowo zamontowana i będzie dobrze spełniać swoje funkcje.