Eksperci
Jaki materiał pod ławę fundamentową?

Jaki materiał pod ławę fundamentową?

Odpowiada: Cezary Jankowski

Dodano: 28 listopada 2011

W tym tygodniu wylewam ławy i zastanawiam się nad papą lub folią fundamentową pomiędzy gruntem a ławą - mianowicie zamiast "chudziaka" chcę zastosować papę lub folię. Co będzie lepszym rozwiązaniem - chudy beton, papa czy folia?

Sposób wykonania fundamentów uzależniony jest od konkretnych warunków gruntowych, a technologie i użyte materiały powinien zatwierdzić kierownik budowy. Chudy beton, papa czy folia to materiały o zupełnie różnym przeznaczeniu podczas robót fundamentowych i w żadnym razie nie można ich używać zamiennie.

Warstwa "chudego" betonu nie tylko zabezpiecza mieszankę betonową, z której wykonujemy ławy fundamentowe, przed zanieczyszczeniem gruntem, ale też poprawia rozkład obciążenia na podłoże.

"Chudy beton" nazywany też betonem stabilizującym ma za zadanie utworzenie "poduszki" pod ławą fundamentową i wyrównanie obciążeń przenoszonych na grunt. Jest niezbędny w przypadku gruntów niejednorodnych, a także w przypadku wykonania wykopu pod ławy o nierównej głębokości. Niekiedy może być zastąpiony podsypką z tłucznia lub pospółki. Natomiast folii budowlanej używa się wyłącznie jako materiału zabezpieczającego wykop przed obsypywaniem się ścianek i mieszaniu betonu z gruntem w czasie wylewania ław fundamentowych.

Z kolei papa służy do izolacji przeciwwodnej i układana jest na ławach pod ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi wyłącznie w budynkach podpiwniczonych i musi łączyć się z izolacją przeciwwodną kładziona na podłodze piwnicy.