Eksperci
Pękające ławy fundamentowe

Pękające ławy fundamentowe

Odpowiada: Cezary Jankowski

Dodano: 28 listopada 2011

Jeszcze tego samego dnia, kiedy były wylewane ławy fundamentowe, wieczorem pojawiły się w nich pęknięcia w miejscu strzemion. Beton nie wysychał zbyt szybko - polewałem go wieczorem. Co może być przyczyną, i co z tym zrobić?

Pęknięcia wzdłuż przebiegu strzemion zbrojenia są skutkiem niedostatecznej grubości ich otulenia - za wysoko wstawione zbrojenie. Podczas wiązania betonu następuje jego skurcz , a w miejscach o niewielkiej grubości pojawiają się pęknięcia. Jeśli zbrojenie mieści się w szerokości ścian fundamentowych to zaprawa użyta do ich wymurowania dostatecznie je osłoni. Można też wcześniej wyrównać ławę fundamentową warstwą mocnej zaprawy cementowej grubości ok. 2 cm.

Oczywiście zakładamy, że skład mieszanki betonowej był właściwy - taki, jak przewidziano w projekcie. Jeśli mieszanka nie pochodzi z wytwórni (węzła betoniarskiego), a jest przygotowywana bezpośrednio na placu budowy, to wykonawcom zdarza się użyć nadmiernej ilości wody. Taki beton jest bardziej plastyczny - łatwiej się go układa i lepiej otula zbrojenie. Jednak niekorzystnym efektem jest właśnie skłonność do nadmiernego skurczu, mniejsza wytrzymałość i mniejsza szczelność.