Eksperci
Czym jest odpowiedzialne budowanie?

Czym jest odpowiedzialne budowanie?

Odpowiada: Martyna Podsędkowska-Olczyk - MCKB

Dodano: 16 października 2014

Projekt inwestycyjny tylko pozornie kończy się w momencie odbioru obiektu przez inwestora. W rzeczywistości trwa znacznie dłużej - po zakończeniu budowy, kiedy przychodzi etap użytkowania. Oznacza również odpowiedzialność nie tylko za obiekt, ale i jego otoczenie. Odpowiedzialność to słowo kluczowe dla branży budowlanej. Zamyka się w nim wiele pojęć, które stanowią fundament dla budownictwa, sprawnej, rzetelnej i efektywnej realizacji inwestycji, bez względu na jej rozmiar.

Przede wszystkim obiekt budowlany musi spełnić swoje przeznaczenie użytkowe. I wszyscy uczestnicy procesu budowlanego, a w szczególności projektanci i wykonawca muszą być tego świadomi. Dlatego tak ważne jest dla nas przeanalizowanie potrzeb Inwestora. Warto wraz z docelowym użytkownikiem wielokrotnie analizować projekt, uwzględniając uwarunkowania płynące z produkcji, dotychczasowych obiektów eksploatowanych przez Inwestora czy najnowszych osiągnięć w danej branży.

Przy tej analizie przydatna jest wdrażana technologia BIM. Pozwala ona na trójwymiarowe modelowanie budynku, precyzyjne jego zwizualizowanie i wyeliminowanie potencjalnych kolizji. Projektując obiekt przy wykorzystaniu BIM-u, możemy zaprosić Inwestora do odbycia wirtualnego spaceru po budynku, którego efektem są refleksje i spostrzeżenia prowadzące do  optymalnego wykorzystania przestrzeni.

Projekty analizowane są również pod względem merytorycznym np. konstrukcyjnym. Nie dopuszczamy do stosowania rozwiązań wątpliwych i mało trwałych. Budynki przez nas budowane mają być bez zakłóceń eksploatowane przez długie lata.

Odpowiedzialność to również odpowiedzialność kontrahenta. Rozumiemy przez to wiarygodność w relacji z Inwestorem, wobec którego zobowiązania są dotrzymywane niezależnie od okoliczności. Należą do nich podstawowe trzy filary inwestycji: budżet, termin i jakość. Powierzenie nam budowy to jedynie część business planu, ale też istotna część większej całości zamierzeń Inwestora. Jednocześnie, nasza wiarygodność to również dotrzymywanie zobowiązań wobec dostawców i podwykonawców, z czego jesteśmy znani.

Odpowiedzialny powinien być także sam proces budowania. Przede wszystkim bezpieczny, ale również właściwie zaplanowany organizacyjnie i logistycznie. Obecnie cykl inwestycyjny jest bardzo krótki i wymaga doświadczenia i perfekcyjnej, sprawnej organizacji. Zastosowane przy  budowie i wykańczaniu materiały i rozwiązania mają wpływ na to, jak obiekt będzie funkcjonował w fazie użytkowania. Albowiem budownictwo XXI wieku to także zagwarantowanie serwisu poinwestycyjnego i systemu zarządzania budynkiem.

Musimy także pamiętać, że odpowiedzialność nie dotyczy jedynie terenu budowy (gdzie dbamy m.in. o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i porządek) i wznoszonego obiektu, ale również otoczenia, a co za tym idzie - relacji z lokalną społecznością i środowiska. To nie mniej ważna inwestycja, dlatego odpowiedzialność w budownictwie jest nie tylko inwestycyjną, ale i społeczną. Realizując dane projekty priorytetem powinno być tworzenie dla społeczeństwa jak najlepszych warunków do życia i pracy w przyjaznym środowisku.

Ekologia w budownictwie nie jest już, bowiem, jedynie modą. To standard, którego poziom stale się podwyższa i którym zainteresowane są wszystkie strony zaangażowane w proces inwestycyjny. Jako MCKB, podejmujemy się realizacji zrównoważonych projektów, dostosowując je do wysokich wymogów systemów certyfikacji LEED i BREAM. Uwzględniamy specyficzne uwarunkowania środowiskowe dla każdej inwestycji budowlanej. Inwestycje należy bowiem traktować jako indywidualne projekty, przy których firma wykonawcza jest również doradcą.

Obiekty w poszczególnych branżach wymagają nie raz bardzo specjalistycznych rozwiązań (dotyczących higieny, bezpieczeństwa czy wykorzystywanych maszyn i urządzeń),  a naszym zadaniem jest zaproponować i wdrożyć te najlepsze, mając na uwadze i inwestora, i wspomniane wcześniej otoczenie - społeczność lokalną i środowisko.

Mówiąc o proekologicznych rozwiązaniach, mam  na myśli także materiały budowlane. Wybierając je pod kątem realizowanych przez nas inwestycji, zwracamy uwagę na ich pochodzenie, skład, a w szczególności na zawartość szkodliwych substancji. Istotny jest  proces powstawania, ilość odpadów, utylizacja i możliwość recyclingu, a co za tym idzie: wpływ na środowisko i człowieka, użytkownika w trakcie budowy i po jej zakończeniu. Równie istotny jest cykl życia produktu, jego trwałość. Wybór materiału przekłada się na komfort, przyszłe zarządzanie obiektem, prace konserwatorskie (konieczność i częstotliwość ich przeprowadzania), wpływ na otoczenie, także pod kątem korzyści wynikających z energooszczędności.

To wszystko zaś związane jest  z odpowiedzialnością nie tylko wobec tego, co otacza nas tu i teraz, ale w nie mniejszym stopniu - tego, co zastaniemy my i kolejne pokolenia za 10, 20 czy 50 lat. Odpowiedzialność w budownictwie winna być wartością na stałe wpisaną w etykę branży, zaś misją każdej firmy wykonawczej w XXI wieku - propagowanie ekologicznej polityki budowlanej oraz energooszczędnej zabudowy i troski o środowisko naturalne.