Kalendarium

06.11
Poniedziałek
Kierownik budowy lub robót w procesie budowlanym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów

Kierownik budowy lub robót w procesie budowlanym w świetle aktualnie obowiązujących przepisów


Miejsce: Ciechanów
15.11
Środa
Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty


Miejsce: Warszawa
16.11
Czwartek
Izolacje 2017 - Modernizacja starego budownictwa w Polsce

Izolacje 2017 - Modernizacja starego budownictwa w Polsce


Miejsce: Katowice
16.11
Czwartek
IZOLACJE 2017 "Modernizacja starego budownictwa w Polsce"

IZOLACJE 2017 pt. "Modernizacja starego budownictwa w Polsce"


Miejsce: Katowice
17.11
Piątek
III Konferencja Naukowo-Techniczna Tech-Bud 2017

III Konferencja Naukowo-Techniczna Tech-Bud 2017


Miejsce: Kraków
27.11
Poniedziałek
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – aktualny stan prawny

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - aktualny stan prawny


Miejsce: Ciechanów
30.11
Czwartek
Szkolenia ISOVER dla firm wykonawczych

Szkolenia ISOVER dla firm wykonawczych


Miejsce: