Celulozowy materiał termoizolacyjny EKOFIBER

Celulozowy materiał termoizolacyjny EKOFIBER

Złóż ofertę

Firma w katalogu: Nordiska Ekofiber Polska Kontakt z firmą

Celulozowy materiał termoizolacyjny EKOFIBER jest sypkim materiałem termoizolacyjnym z celulozy wykorzystywanym do docieplania budynków. Ocieplanie dowolnej przestrzeni Ekofibrem odbywa się przez staranne wdmuchiwanie tego specyficznego materiału termoizolacyjnego.

Taki sposób aplikacji gwarantuje wyjątkową izolacyjność termiczną przegrody budowlanej. Luźno usypany celulozowy materiał termoizolacyjny EKOFIBER na stropie nad ostatnią kondygnacją (gęstość nasypowa ok. 35 kg/m3) może osiadać maks. 6% (potwierdzone badaniami w ITB).

Z tego powodu firma wykonawcza, zgodnie z Aprobatą Techniczną, zwiększa grubość materiału o 15% co gwarantuje, że zawsze grubość warstwy celulozowego materiału termoizolacyjnego EKOFIBER będzie większa niż podana w projekcie. W przegrodach zamkniętych takich jak w połaci dachowej, przestrzeni pod podłogą lub ścianach gęstość Ekofibru wynosi 45-60 kg/m3.

Dzięki takiemu zagęszczeniu problem osiadania Ekofibru praktycznie nie istnieje. Odporność na grzyby domowe i pleśnie oraz na owady i gryzonie, a także brak skłonności do magazynowania wilgoci decyduje o niemal nieograniczonej trwałości i funkcjonalności Ekofibru. Koszt termoizolacji z Ekofibru każdorazowo jest uzgadniany między inwestorem a wykonawcą.

Firma w katalogu: Nordiska Ekofiber Polska Kontakt z firmą

Kategorie produktu

Izolacje termiczne i akustyczne » Wyroby z włókien celulozowych »