Płyty styropianowe Superakustic podłoga

Firma w katalogu: Termo Organika

Kontakt z firmą złóż ofertę
Płyty styropianowe Superakustic podłoga

Superakustic podłoga - to elastyczne płyty styropianowe o właściwościach tłumiących dźwięki.

Płyty styropianowe Superakustic podłoga, przeznaczone są do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających, w celu tłumienia dźwięków uderzeniowych. Płyty te można stosować w pomieszczeniach, dla których obciążenie użytkowe podłóg nie przekracza 5,0 kN/m2 według PN-82/B-02003.

Podłogi pływające z płyt styropianowych Superakustic podłoga, mogą być stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego i jednorodzinnego), ogólnego i użyteczności publicznej, zarówno nowych jak i modernizowanych.

Parametry płyt styropianowych Superakustic podłoga:

  • wymiary: 1000x500 mm,
  • grubość (nieobciążona/obciążona): 17/15 mm, 22/20 mm, 27/25 mm, 33/30 mm, 38/35 mm, 43/40 mm,
  • wytrzymałość na zginanie: >30 kPa.

Płyta styropianowa Superakustic podłoga nie może być stosowana w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...).

Kategorie produktu

Izolacje termiczne i akustyczne » Styropian »

Zobacz pozostałe produkty firmy Termo Organika