Wydarzenia

Efektywne wspomaganie projektowania systemem Solid Edge

Dodano: 30 listopada 2011

Jeszcze niedawno standardowym narzędziem służącym do projektowania było oprogramowanie 2D. Obecnie kluczową rolę w procesie projektowania konstrukcji budowlanych odgrywa technologia 3D. Pozwala dostosowywać konstrukcje do odważnych wizji architekta.

Efektywne wspomaganie projektowania systemem Solid Edge

System oferujący technologię 3D ułatwia przewidywanie potencjalnych trudności jakie mogą pojawić się w trakcie prac budowlanych. Nawet obecnie bardzo dobre projekty 3D tworzy niewiele firm. Wynika to z konieczności jednoczesnego dysponowania wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem konstruktorów oraz odpowiednimi narzędziami projektowymi.

Efektywne wspomaganie projektowania systemem Solid Edge zmniejsza ryzyko powstawania błędów projektowych, przynosi oszczędność czasu i obniża koszty inwestycji. Oprogramowanie upraszcza opracowywanie projektów i oferuje zaawansowanym konstruktorom najbardziej rozbudowane systemy modelowania detali architektonicznych.

System Solid Edge with Synchronous Technology umożliwia szybkie przejście z projektowania 2D na 3D. Proces, podzielony na etapy, rozpoczyna się przekształceniem geometrii 2D w inteligentne modele 3D. Następnie wykonywane jest modelowanie hybrydowe 2D/3D, zmierzające do pełnego wykorzystania możliwości systemu. O przechodzeniu do kolejnych etapów decyduje użytkownik.

Solid Edge with Synchronus Technology - rysunek"Solid Edge pozwala na zmianę stylu myślenia z 2D na 3D. Dołączenie do pracy trzeciego wymiaru, opanowanie wszystkich narzędzi, umożliwia konstruktorom skuteczną realizację modeli przy wykorzystaniu wszystkich możliwości projektowania 3D. Oprogramowanie pozwala użytkownikowi na pracę w środowisku, które najlepiej odpowiada jego potrzebom, umożliwiając skoncentrowanie się na projektowaniu" - mówi Grzegorz Kazimierczak z firmy GM System.

Niekiedy trudno jest rysować i wymiarować wszystkie elementy konstrukcyjne w technice 2D. Technologia 3D pozwala na przetwarzanie wyrafinowanych pomysłów architektonicznych, co może w efekcie pomagać w dotarciu do nowych rynków.

W celu współpracy z partnerami i klientami wykorzystującymi różne, również niekompatybilne formaty danych, system Solid Edge dostosowany jest do współpracy z programami Teamcenter lub Teamcenter Express. Pozwalają one korzystać w pełni z szeroko rozpowszechnionego formatu danych 3D - JT.

Ponieważ wszelkie niekompatybilności danych zostają wyeliminowane, gwarantuje to bezpieczne i skuteczne dzielenie się informacjami o produktach oraz umożliwia zarządzanie cyklem życia produktów. Efektywne wspomaganie projektowania systemem Solid Edge daje ponadto możliwości współpracy z wykonawcami i inwestorami dzięki zapisowi danych części i złożeń w plikach 3D PDF.

Doskonałe modelowanie części i złożeń oraz przejrzyste zarządzanie danymi, pozwala na redukcję problemów wynikających z rosnącej złożoności projektów. Solid Edge with Synchronous Technology jest najbardziej kompletnym, przyspieszającym proces projektowania, systemem CAD 2D/3D. Umożliwia realizowanie najwyższej klasy projektów skomplikowanych konstrukcji budowlanych.

źródło i zdjęcia: gmsystem.pl