Wydarzenia

Od stycznia 2014 nowe wymagania dla polskiego budownictwa

Dodano: 11 grudnia 2013

Wraz z nadejściem 2014 r. wejdą w życie nowe, podwyższone wymagania dotyczące energooszczędności polskiego budownictwa. Zmiany w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wprowadzają siedmioletni plan obniżania dopuszczalnych parametrów izolacyjności termicznej między innymi dla ścian zewnętrznych i stolarki otworowej. W praktyce oznacza to, że będziemy budowali cieplejsze domy.

Od stycznia 2014 nowe wymagania dla polskiego budownictwa

Jeżeli zamierzamy rozpocząć przygotowania do budowy domu po Nowym Roku, będziemy musieli przystosować jego projekt do bardziej restrykcyjnych wymagań technicznych - zmiany obejmą nowe inwestycje, dla których wniosek o pozwolenie na budowę złożymy po 1 stycznia 2014 r. Proces obniżania zapotrzebowania na energię polskiego budownictwa zakończy się w 2021 r. Do tego czasu warunki techniczne ulegną zmianie trzykrotnie - w latach 2014, 2017 i 2021. Działanie to ma na celu ograniczenie kosztów związanych ze stratami energii cieplnej budynków, co w perspektywie przełoży się na oszczędność dla domowego portfela.

Wytyczne dla ścian zewnętrznych

Obniżenie dopuszczalnego współczynnika przenikania ciepła ścian - wartości określającej, jak wiele ciepła ucieka z domu na zewnątrz - jest jedną z najistotniejszych zmian wynikających z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Od 2014 r. ściany zewnętrzne będą musiały charakteryzować się współczynnikiem o wartości U=0,25 W/m2K. W 2017 obniży się on do U=0,23 W/m2K, aby ostatecznie w 2021 r. mieć wartość równą U=0,20 W/m2K, tłumaczy Jarosław Kwaśniak, ekspert systemu do budowy domów Termalica. Określony przez prawodawcę współczynnik odnosi się zarówno do ścian jednowarstwowych, jak i ocieplanych, dodaje. Obecnie na rynku znajdziemy już materiały budowlane do wznoszenia przegród zewnętrznych, spełniające wszystkie wyznaczone parametry. Należą do nich na przykład murowane jednowarstwowo bloczki z betonu komórkowego o grubości 48 cm.

Jak wybrać odpowiednie drzwi zewnętrzne?

Niemniej ważnym punktem w nowych warunkach technicznych budynków jest zmniejszenie akceptowalnego współczynnika izolacji termicznej drzwi zewnętrznych o ponad jedną trzecią.

W pierwszym etapie zmian drzwi zewnętrzne będą musiały wykazywać maksymalny współczynnik Ud=1,7 W/m2K. W następnych latach osiągnie on kolejno poziom 1,5 W/m2K i 1,3 W/m2K, mówi Czesław Suski, przedstawiciel Zakładu Stolarki Budowlanej CAL, producenta drzwi drewnianych do domów energooszczędnych i pasywnych. Takie wartości nie są na naszym rynku nowością. Polscy producenci oferują już od dłuższego czasu drzwi, które charakteryzują się współczynnikiem sięgającym do Ud=0,70 W/m2K, dodaje.

źródło: Termalica, CAL
zdjęcie: Termalica