Wydarzenia

Termo Organika Sprzymierzona

Dodano: 06 listopada 2015

Termo Organika, producent styropianu oraz kompletnego systemu ociepleń została partnerem i darczyńcą Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, której działalność autoryzowana jest przez Jednostkę Wojskową GROM. Fundacja pomaga m.in. funkcjonariuszom i żołnierzom oraz ich najbliższym, którzy z przyczyn związanych z wykonywaną służbą znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej.

Termo Organika Sprzymierzona

Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM od momentu utworzenia w styczniu 2010 r., udziela wsparcia socjalnego oraz organizuje opiekę zdrowotną dla funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku pełnienia służby w kraju lub za granicą. Fundację tworzą ludzie z różnych formacji: sił specjalnych, straży granicznej, czy policji. Każda z zaangażowanych osób mocno utożsamia się ze swoją jednostką i pozostaje wierna jej wartościom.

W kraju, a także podczas misji zagranicznych polscy żołnierze, Policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, BOR oraz pracownicy służb medycznych i informacyjnych ryzykują zdrowiem i życiem. Zawsze o nich pamiętamy i nie zostawiamy ich samych. Dając im dowód solidarności, pamiętamy jak oni w służbie dawali dowody wierności patriotycznym zasadom i sztandarowi swojej jednostki, mówi Grzegorz Wydrowski, Prezes Zarządu Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM. Cieszymy się, że Termo Organika podziela nasze wartości i zechciała wesprzeć działalność naszej organizacji.

Pierwsza owocna współpraca Termo Organiki z wybitnymi żołnierzami sił specjalnych nastąpiła w 2014 r. podczas projektu "Polska Stratosfera", którego producent styropianu w kropki był głównym sponsorem. 3 grudnia 2014 r. załoga Polskiej Stratosfery wpisała się w historię światowej aeronautyki i pobiła łącznie trzy rekordy wysokościowe. Największy w Polsce balon na ogrzane powietrze wzniósł się na pułap około 11 000 metrów i z tej wysokości wyskoczyli skoczkowie tworząc trzyosobową formację. Udany, rekordowy skok został zadedykowany CICHOCIEMNYM, patronom Jednostki Wojskowej GROM.

Projekt "Polska Stratosfera" stworzył okazję, aby na żywo zobaczyć odważnych ludzi, również tych związanych z polskimi jednostkami specjalnymi w akcji, mówi Dariusz Stachura, Prezes Termo Organiki. Ich upór, determinacja i niesamowita odwaga w ekstremalnych sytuacjach musi wzbudzać najwyższe uznanie. Działając przez rok we wspólnym projekcie poznaliśmy ich podejście do życia i wartości, którymi kierują się na co dzień. Kiedy zwrócili się do  nas o wsparcie nie mogliśmy odmówić, jesteśmy dumni pomagając Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM.

Zakres pomocy Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM obejmuje różne dziedziny życia osobistego i zawodowego. Organizacja zapewnia swoim podopiecznym wsparcie medyczne, psychologiczne, prawne i socjalne, a także pomaga w wyrównywaniu szans na rynku pracy. W przypadku osób poszkodowanych podczas służby, organizuje i koordynuje pomoc medyczną i finansową. Pomaga w uzyskaniu szybkiego dostępu do lekarzy specjalistów, transporcie do szpitala, a także wspiera członków rodziny poszkodowanych. Ważnym zadaniem Fundacji jest szeroko pojęta edukacja dotycząca bezpieczeństwa i zdrowia obywateli. SPRZYMIERZENI z GROM podejmują współpracę w zakresie bezpieczeństwa z organami administracji rządowej oraz organizacjami pozarządowymi. Organizują szkolenia, warsztaty, jak również spotkania o charakterze naukowym, z zakresu bezpieczeństwa państwa, ratownictwa, obrony ludności i zagrożeń terrorystycznych.

Działania Fundacji zostały także objęte Patronatami Honorowymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Komendantów Głównych Policji i Straży Granicznej.

źródło: Termo Organika
zdjęcie: Bartek Syta