Wydarzenia

II Międzynarodowa Konferencja ETICS "Branża ociepleń dla zrównoważonego rozwoju"

Dodano: 13 lutego 2015

Druga edycja Międzynarodowej Konferencji ETICS, organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), odbędzie się 7-8 maja 2015 r. w Ożarowie Mazowieckim. Tegoroczna debata licznych środowisk skupionych wokół systemów ociepleń skoncentruje się na zrównoważonym rozwoju w budownictwie oraz na perspektywach inwestycji termomodernizacyjnych w Polsce.

II Międzynarodowa Konferencja ETICS "Branża ociepleń dla zrównoważonego rozwoju"

Obowiązujące od 1 lipca 2013 r. rozporządzenie CPR jest pierwszym dokumentem regulującym rynek materiałów budowlanych w krajach Unii Europejskiej, który zwraca uwagę na konieczność dostosowania budownictwa do zasad zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z siódmym wymaganiem podstawowym obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone, zwraca uwagę dr inż. Jacek Michalak, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń.

Tymczasem ciągle nie opracowano wiążących regulacji, które pozwolą określić wartości wskaźników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Cała branża budowlana musi zmierzyć się z tą sytuacją, by przygotować się na wprowadzenie deklaracji wyrobów budowlanych charakteryzujących ich wpływ na środowisko. Liczymy, że będzie to jeden z wiodących tematów naszej konferencji, podkreśla szef SSO.

II Międzynarodowa Konferencja ETICS podejmie następujące zagadnienia:

 • Zrównoważone budownictwo a ETICS
 • Termomodernizacja w Polsce - stan aktualny i perspektywy (mapa drogowa 2050)
 • ETICS a perspektywa finansowania z funduszów Unii Europejskiej do 2020 r.
 • Deklaracje środowiskowe
 • Dobre przykłady termomodernizacji w Polsce
 • Regulacje prawne w Polsce i Europie
 • Metodyka badań
 • Przykłady współpracy nauki z przemysłem
 • Europejskie rynki ociepleń

Grono prelegentów II Międzynarodowej Konferencji ETICS tworzą:

 • Dana Bellušová, Technický A Skúšobný Ústav Stavebný, Słowacja
 • Mirosław Czarnik, Górnośląski Park Przemysłowy
 • Dariusz Czarny, German-Polish Energy Efficiency Project
 • Andrzej Kolbrecki, Instytut Techniki Budowlanej
 • Jacek Michalak, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Ralf Pasker, European Association for ETICS
 • Michał Piasecki, Instytut Techniki Budowlanej
 • Elżbieta Syrda, ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku
 • Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii
 • przedstawiciel Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Cieszymy się, że nasze zaproszenie do wystąpienia podczas II Międzynarodowej Konferencji ETICS przyjęły tak uznane postaci z różnych dziedzin związanych z obszarem działalności branży ociepleń. Liczymy również ponownie na znaczące uczestnictwo specjalistów wspierających inicjatywy naszego stowarzyszenia. Ubiegłoroczne audytorium objęło niemal 130 specjalistów, w tym przedstawicieli producentów systemów ociepleń, producentów materiałów termoizolacyjnych, dostawców surowców, jak też instytutów naukowych i ośrodków certyfikacji. Jesteśmy przekonani, iż wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami II edycji naszej konferencji zaowocuje wieloma cennymi wnioskami budującymi przyszłość polskiego sektora ociepleń, zapewnia prezes Michalak.

Szczegółowe informacje na temat II Międzynarodowej Konferencji ETICS dostępne są na stronie internetowej pod adresem http://www.konferencjaetics.com.pl.

źródło: Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń