O izolacji cieplnej i akustycznej

Dodano: wtorek, 06 czerwca 2017 10:12

Izolacyjność termiczna i cieplna to ważne czynniki, wpływające na jakość korzystania z naszych mieszkań i domów. Co trzeba o nich wiedzieć?

Izolacyjność termiczna

Każda przegroda budowlana powinna charakteryzować się pewną izolacyjnością termiczną (cieplną), by uniknąć strat ciepła. Izolacyjność cieplną przegrody charakteryzuje współczynnik przenikania ciepła U[W/(m2•K)]. Im większa wartość współczynnika U, tym gorsza izolacyjność cieplna przegrody. Polskie prawo (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) podaje maksymalne wartości współczynników U dla poszczególnych przegród budowlanych.


Na izolacyjność cieplną przegród wpływają cechy termoizolacyjne materiałów, z których przegroda została wykonana. Im "cieplejszy" materiał, tym większa izolacyjność termiczna przegrody.

Parametrem opisującym właściwości materiałów termoizolacyjnych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) [W/mK}. Im niższy, tym lepsze właściwości termoizolacyjne materiału. Isover ma w swojej ofercie produkt o najniższej lambdzie na świecie wśród wełen minarealnych.

Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna określa, w jakim stopniu materiał bądź przegroda budowlana chroni pomieszczenie od hałasu dochodzącego z otoczenia, np. z sąsiedniego pomieszczenia. Im wyższa izolacyjność, tym lepiej.


Izolacyjność akustyczna wpływa m.in. na:

  • poczucie prywatności,
  • zdolność do koncentracji w miejscu, w którym odbierany jest dźwięk.

Trzeba pamiętać, że w polskim prawie nie ma wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej przegród w budynkach jednorodzinnych. W polskiej normie mówi się jedynie o zaleceniach. Ale żaden budynek, który nie dba o parametry akustyczne przegród, nie może być komfortowy.

Na uzyskanie odpowiednich parametrów akustycznych pomieszczeń, poza odpowiednim zaprojektowaniem i wykonaniem przegród, wpływa to, z jakich materiałów przegroda została wykonana. Dla materiałów izolacyjnych parametrem opisującym ich przydatność do wznoszenia przegród izolujących akustycznie od dźwięków powietrznych jest współczynnik pochłaniania dźwięku α w (alfa w). α waha się od 0 (całkowite odbicie) do 1,00 (całkowite pochłanianie), czyli: im wyższa wartość α w (w kodzie produktu oznaczana symbolem AW), tym większe zdolności materiału do pochłaniania dźwięków powietrznych.

Parametrem opisującym przydatność materiałów izolacyjnych do tłumienia dźwięków uderzeniowych jest sztywność dynamiczna SD. Im mniejsza jej wartość, tym lepiej.

Isover ma w swojej ofercie produkt, który cechuje się pochłanianiem dźwięków na poziomie AW 1,0 (100% pochłaniania!).

oprac. Agnieszka Zygmunt
tekst i zdjęcia: Isover