Oceniamy stare ocieplenie

Dodano: środa, 07 czerwca 2017 09:57

Ocieplenia istniejących termoizolacji w ostatnim czasie stały się przewodnim tematem wielu spotkań i dyskusji branży ETICS. Należy zdać sobie sprawę, że ocieplenie istniejącej izolacji budynku powinno wyeliminować lub znacząco ograniczyć niedoskonałości pierwotnych realizacji, a na koniec zapewnić pozbawioną defektów, prawidłową izolację ścian. W tym przypadku istotna jest ocena techniczna istniejącego stanu ocieplenia, w tym mocowania termoizolacji za pomocą łączników mechanicznych.

Ocena stanu izolacji termicznej

Przed podjęciem decyzji o wykonaniu dodatkowego docieplenia konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja istniejącego układu (systemu) ocieplenia oraz podłoża. Ocenę taką należy wykonać etapowo. W pierwszej kolejności trzeba przeprowadzić analizę istniejącej dokumentacji ocieplenia, tj. projektu technicznego, dziennika budowy, notatek z budowy itp. Na tej podstawie, o ile dokumentacja jest dostępna i rzetelna, należy określić rodzaj zastosowanego systemu, zidentyfikować jego składniki oraz ustalić jego klasyfikację ogniową. Ważne, by sprawdzić, jak zostało wykonane mocowanie mechaniczne systemu ocieplenia, w szczególności - liczbę, rodzaj i rozmieszczenie łączników oraz skuteczność ich zamocowania.


Odkrywka izolacji.


W pierwszym etapie przeprowadzona analiza powinna uwzględniać ocenę stanu warstw zewnętrznych ocieplenia (warstwa kleju zbrojona siatką z włókna szklanego i wyprawa tynkarska), sprawdzenie geometrii powierzchni i stanu wykonania obróbki miejsc szczególnych na elewacji. Kolejna faza to ocena w oparciu o wyniki tzw. badań odkrywkowych. Poprzez wycięcie pewnego obszaru istniejącego ocieplenia można ustalić grubości poszczególnych warstw oraz ich stan. W ten sposób można ocenić jakość podłoża ściennego oraz, co istotne, określić stan zamocowania klejowego i/lub zamocowania łącznikami mechanicznymi istniejącego ocieplenia.

Odkrywka izolacji.

Odkrywka pozwoli ustalić stan istniejących łączników mechanicznych: w przypadku trzpieni stalowych można zdiagnozować ewentualne ogniska korozji, w przypadku trzpieni z tworzywa - zaobserwować pęknięcia struktury łącznika. Na podłożach murowych szczelinowych może wystąpić niepożądane zjawisko tzw. sprężynowania łącznika, co świadczy o tym, że zastosowane mocowanie mechaniczne nie spełnia swojej podstawowej funkcji, tj. stałego docisku izolacji do podłoża.

Istotne jest również rozmieszczenie łączników (najpopularniejsze to mocowanie w układzie typu T) oraz obowiązkowe mocowanie mechaniczne izolacji w miejscu jej klejenia do podłoża, co często odbiega od przyjętych standardów. Wykonując odkrywkę, można się także zorientować, jaką liczbę łączników na 1 m2 zastosowano (powinna być zmienna, w zależności od wysokości budynku oraz jego usytuowania, jak również dla stref brzegowych i środkowych, lecz nie mniejsza niż 4 sztuk/m2).


Upraszczając: wykonana odkrywka odpowie na pytanie, czy mocowane mechaniczne spełnia swoją funkcję. Wówczas projektant podejmie decyzję o ewentualnym poprawieniu mocowania istniejącej warstwy ocieplenia.

autor: Tomasz Mańka (SSO – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń)
oprac. Agnieszka Zygmunt
zdjęcie otwierające: ISOVER