Wielka płyta a mocowanie docieplenia

Dodano: piątek, 09 czerwca 2017 09:04

Budynki wielorodzinne z tzw. wielkiej płyty na długo jeszcze pozostaną elementem krajobrazu polskich miast. Generalnie rzecz biorąc, wymagają docieplenia, bo ich ciepłochronność odpowiada niskim standardom sprzed kilkudziesięciu już lat. Jednak specyficzna konstrukcja ścian z wielkiej płyty, zwykle z cienką, 5-6-centymetrową warstwą osłonową, wymaga specjalnych rozwiązań.

Termomodernizacja budynku z wielkiej płyty, a więc o konstrukcji trójwarstwowej, to jednoczesna zmiana układu statycznego płyt. Z tego względu przed przystąpieniem do prac renowacyjnych niezbędne są oględziny i rozważenie decyzji o wzmocnieniu ścian, które zabezpieczy ten układ warstw przed niekontrolowanym ruchem płyt elewacyjnych. Trzeba pamiętać, że projektowane w przeszłości wielkopłytowe systemy trójwarstwowe nie przewidywały obciążenia ściany osłonowej dodatkowym ociepleniem, zbrojeniem, tynkowaniem, czyli dołożeniem kolejnej warstwy o wadze rzędu kilkunastu kilogramów na 1 m2. W razie potrzeby wzmocnienia ścian trójwarstwowych budynku należy odnieść się do instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 447/2009, nr 374/2002 oraz nr 360/1999 oraz Aprobat Technicznych producentów systemów wzmocnień.

Wadliwe wykonanie. Ruchy płyt spowodowały spękanie docieplenia (fot. SSO).

Instalując "wtórne" ocieplenie na budynku z wielkiej płyty, nie wolno też zapominać, że nastąpi ograniczenie dostępu do konstrukcji ścian od zewnątrz na kolejne kilkadziesiąt lat - prace muszą więc być wykonywane z niezwykłą starannością. Ponadto po wykonaniu prac ociepleniowych w budynku wielkopłytowym (zarówno nowo projektowanym, jak i poddawanym renowacji) ustalenie stanu technicznego płyt, w tym okresowa kontrola stanu płyt oraz systemu wieszaków, jest bardzo utrudnione i niezwykle kosztowne.

Przy renowacji istniejących ociepleń na budynkach wielkopłytowych łączniki mocujące ocieplenie powinno się osadzać (kotwić) tylko i wyłącznie w warstwie zewnętrznej, czyli tzw. płycie fakturowej (osłonowej), która najczęściej ma niewielką grubość (5-6 cm). Instalacja w warstwie (płycie) nośnej grozi zniszczeniem mocowania (ścięciem łącznika), a w konsekwencji uszkodzeniem wszystkich warstw ocieplenia. Należy podkreślić, że Aprobaty Techniczne niektórych producentów łączników uwzględniają możliwość ich mocowania w cienkich ścianach betonowych, nawet o grubości około 40 mm.

Prawidłowe mocowanie – tylko do warstwy zewnętrznej (osłonowej), nie do ściany nośnej (rys. SSO).

Pamiętajmy, że niezbędnym warunkiem do efektywnego przeprowadzenia ponownego ocieplenia na już istniejącej izolacji jest przygotowanie profesjonalnego projektu, poprzedzonego opinią techniczną lub ekspertyzą, w której określony zostanie stan istniejącego ocieplenia i podłoża. Integralną i bardzo istotną częścią takiego projektu powinny być szczegółowe wskazania na temat sposobu mocowania drugiej warstwy ocieplenia, liczby, układu i funkcji łączników mechanicznych.

autor: Tomasz Mańka, SSO - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
oprac: Agnieszka Zygmunt
zdjęcie otwierające: ISOVER