Jak wznosić ściany trójwarstwowe?

Dodano: czwartek, 08 czerwca 2017 09:04

Ściany trójwarstwowe można wznosić na dwa sposoby - od razu murując wszystkie trzy warstwy lub najpierw wznosząc tylko warstwę nośną, a dopiero w następnym etapie dodając ocieplenie i warstwę elewacyjną. Wybór metody zależy przede wszystkim od zastosowanego materiału ociepleniowego.

Na mury trójwarstwowe inwestorzy decydują się głównie wtedy, gdy zależy im na ceglanej elewacji domu (cegła klinkierowa lub silikatowa) albo wysokiej izolacyjności akustycznej. Przewaga ścian trójwarstwowych pod względem akustyki jest szczególnie wyraźna w przypadku ścian ze szczeliną wentylacyjną oraz ociepleniem z wełny mineralnej.

Typowy sposób wykonania nadproża w warstwie elewacyjnej ściany trójwarstwowej.

Warstwę konstrukcyjną, podobnie jak w ścianach dwuwarstwowych, wykonuje się z dowolnych materiałów ściennych. W ścianach trójwarstwowych grubość termoizolacji można powiększać teoretycznie bez ograniczeń, ale wymaga to odpowiedniego poszerzenia fundamentu, dlatego w praktyce grubość ocieplenia nie przekracza 20 cm. Jako materiały ociepleniowe stosowane są najczęściej styropian lub wełna mineralna.

Ściany trójwarstwowe ze szczeliną wentylacyjną wymagają zachowania jej drożności na całej wysokości oraz wstawienia puszek wentylacyjnych.

Jednoetapowe wznoszenie ścian

Wznoszenie ścian trójwarstwowych można przeprowadzić jednoetapowo - układając jednocześnie warstwę nośną, ocieplenie i elewację. Metodę tę stosuje się przy ociepleniu styropianem elewacji przeznaczonej pod tynk. Kotwy łączące ścianę elewacyjną z konstrukcyjną umieszcza się w spoinach poziomych: 4 sztuk/1 m2, z zagęszczeniem wokół okien i w narożnikach.

Dwuetapowe wznoszenie ścian

W przypadku metody dwuetapowej do ściany nośnej mocuje się kotwami z talerzykami dociskowymi płyty z wełny mineralnej, a następnie muruje warstwę elewacyjną. Między ociepleniem a elewacją powinna pozostać przestrzeń wentylacyjna (ok. 3 cm), a w dolnej warstwie cegieł muszą być umieszczone puszki z otworami, które umożliwią cyrkulację powietrza i odprowadzanie wilgoci. Wykonanie nadproży wymaga ułożenia zbrojenia w spoinach, w przynajmniej dwóch warstwach cegieł, oraz zastosowania strzemion, utrzymujących pierwszy rząd cegieł nadproża.

Przy dwuetapowym murowaniu ścian najczęściej kotwy mocuje się dopiero po wymurowaniu ściany nośnej. Wykorzystuje się do tego kołki rozporowe.

autor: Cezary Jankowski
oprac. Agnieszka Zygmunt
zdjęcie: Grupa SILIKATY