Montaż ścian działowych

Dodano: wtorek, 20 czerwca 2017 11:47

Ściany działowe można wykonać we własnym zakresie. Wymagane są: precyzja, dobra instrukcja i wysokiej jakości materiały.

Wytyczenie ściany

Przebieg ściany ustala się na podłodze za pomocą sznura lub lineału, zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe. Następnie nanosi się przebieg ściany za pomocą poziomicy i łaty na otaczające ściany i stropy. Przy ścianach wyższych niż 3 metry do wyznaczania należy użyć niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, gdyż poziomica nie daje dostatecznej dokładności pomiaru.


Profile UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uniwersalnych elementów mocujących, rozmieszczonych max. co 1 metr. Dla uzyskania wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone akustyczną taśmą uszczelniającą.

Montaż profili słupkowych

Profile CW powinny mieć u góry luz min. 1 cm, należy jednak pamiętać, że muszą wchodzić w górny profil UW na min. 1,5 cm. Pofil słupkowy CW wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w odległości 30, 40 lub 60 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW.


Pokrycie pierwszej strony ściany

Należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120 cm, a odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym, przy pierwszej warstwie płyt, odstęp pomiędzy płytami powinien wynosić 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Należy pamiętać, że płyty nie powinny stać na podłożu, lecz powinny być podniesione o ok. 10 mm.


Izolacja przestrzeni między płytami wełną szklaną

Po opłytowaniu pierwszej strony ściany i ułożeniu w środku instalacji elektrycznej bądź sanitarnej należy ułożyć między profilami płyty z wełny szklanej, które wypełnią przestrzenie między nimi.

Pokrycie drugiej strony ściany

Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 cm tak, aby krawędzie płyt po obu stronach ściany się nie pokrywały, a ich przesunięcie względem siebie było równe rozstawowi profili słupkowych. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje ostateczną stabilność.


WAŻNE!
Należy całkowicie wypełniać przestrzeń między profilami.
Materiały należy układać szczelnie, żeby uniknąć liniowych mostków akustycznych.
Wełna mineralna ISOVER nie osiada, co zostało potwierdzone długotrwałymi badaniami w Instytucie Techniki Budowlanej.

oprac. Agnieszka Zygmunt
tekst i zdjęcia: ISOVER