Jak i z czego budować domy?

Dodano: czwartek, 08 marca 2018 16:20
Jak i z czego budować domy?

Choć udział w całkowitych kosztach budowy samej surowej konstrukcji budynku jest  stosunkowo niewielki, to wybór optymalnej technologii i materiałów znacząco wpływa na czas realizacji inwestycji  jak też gwarantuje trwałość i komfort użytkowania obiektu.

Na czym polega kompromis w wyborze materiału na ściany?

Ściany zewnętrzne domu powinny sprostać wielu wymaganiom nie tylko pod względem użytkowym, ale i wykonawczym. Oprócz wytrzymałości, budynki powinny zapewniać dobrą izolacyjność cieplną i korzystny mikroklimat wewnątrz pomieszczeń, chronić przed hałasem, a także umożliwiać pożądane wykończenie od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Nie bez znaczenia jest technologia ich wznoszenia rzutująca na pracochłonność, organizację placu budowy czy potrzebne narzędzia i sprzęt.

Pożądane cechy materiałów ściennych są w wielu przypadkach niemożliwe do uzyskania w wyrobach jednorodnych, gdyż niektóre własności wzajemnie się wykluczają. Z tego względu bardzo często wznoszone są ściany warstwowe - dwu lub trójwarstwowe - gdzie określone "wyspecjalizowane" i połączone ze sobą warstwy zapewniają korzystne parametry całej ściany.

Jakie są rozwiązania konstrukcyjne ścian?

Ściany murowane - tradycyjny sposób wznoszenia budynków z drobnowymiarowych elementów ściennych współcześnie ogranicza się głównie do obiektów niskich (do 4 kondygnacji) i jest podstawowym sposobem stawiania domów jednorodzinnym. Duża różnorodność wykorzystywanych materiałów ściennych pozwala na optymalny ich dobór ze względu na wytrzymałość, ciepłochronność, sposób wykończenia elewacji jak i pracochłonność robót budowlanych. Ta technologia umożliwia wykończenie elewacji w dowolny sposób jak też na uzyskanie wysokiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych.

Ściany monolityczne - ustrój konstrukcyjny budynku tworzony jest z wylewanych w deskowaniu wielokrotnego użycia żelbetowych ścian i stropów. Ta technologia stosowana jest głównie przy budowie budynków wysokościowych z elewacją w formie okładzin osłaniających ocieplenie. W niskich budynkach wykorzystywane są też systemy z użyciem deskowań traconych dzięki którym ściany zewnętrzne mają strukturę warstwową ze zintegrowanym ociepleniem.

Konstrukcje słupowo-płytowe - obecnie są jednym  z najczęściej stosowanych rozwiązań przy wznoszeniu budynków wysokich i średniowysokich. Konstrukcje tworzą żelbetowe słupy nośne oraz zintegrowane z nimi płyty stropowe. Przy takim rozwiązaniu ściany zewnętrzne wykonywane są jako osłonowe i nie przenoszą obciążeń konstrukcyjnych. Dzięki temu można je stawiać z materiałów o dobrych własnościach ciepłochronnych.

Konstrukcje szkieletowe - przestrzenne konstrukcje szkieletowe stawiane są z elementów stalowych, drewnianych lub rzadziej żelbetowych. W tej technologii budowane są przede wszystkim obiekty niskie, wielkopowierzchniowe (magazyny, hale produkcyjne, obiekty handlowe). Zależnie od przeznaczenia budynku ściany wykonywane są jako osłonowe z elementów płytowych mocowanych do konstrukcji szkieletowej, tworzących jednocześnie ocieplenie i elewację bądź w postaci niezależnych konstrukcji murowanych.

Materiały i technologie do wznoszenia domów

Bloczki i pustaki ścienne

Wykorzystywane powszechnie drobnowymiarowe elementy ścienne z ceramiki, silikatu, keramzytu czy betonu komórkowego produkowane są w unowocześnionych formach, co ułatwia murowanie ścian, choćby poprzez eliminację spoin pionowych dzięki ukształtowaniu bocznych ścianek w formie pióra i wpustu. Ukształtowane uchwyty czy otwory pozwalają na  wygodne przenoszenie i precyzyjne ustawienie na murze.

Super ciepła ściana jednowarstwowa z Bloczków Ytong Energo+
Bloczek z betonu komórkowego Ytong Energo+ o bardzo dobrej izolacyjności termicznej

Obecnie produkowane elementy mają znacznie dokładniejsze wymiary - tolerancje niekiedy nie przekraczają 1-2 mm - co pozwala na zastosowanie znacznie cieńszych spoin poziomych z zaprawy klejowej nakładanej dozownikiem, który jednocześnie zapewnia równomierna grubość spoiny.

Murowanie elementów ściennych POROTHERM na piankę poliuretanową POROTHERM DRYFIX SYSTEM


Nowością jest zastosowanie do murowania pianki poliuretanowej o wysokiej ciepłochronności, co zdecydowanie poprawia izolacyjność cieplną ściany na spoinach.

Ściany z bloczków typu "sandwich"

W tej technologii budowania wykorzystuje się bloczki betonowe lub bloczki keramzytobetonowe z umieszczoną w środku wkładką ze styropianu. Zależnie od konfiguracji kanałów i grubości materiału izolacyjnego elementy takie uzyskują różne własności ciepłochronne nawet do wartości współczynnika przenikania ciepła 0,16 W/m2 K.

Niektóre wyroby mają pogrubioną wewnętrzną warstwę nośną, dzięki czemu uzyskuje się lepsze własności akumulacji ciepła w pomieszczeniach. Do murowania ścian z wyrobów keramzytobetonowych należy używać wyłącznie zapraw o wysokiej ciepłochronności, aby zminimalizować wpływ spoin na obniżenie izolacyjności cieplnej całej ściany.

Bloczek keramzytobetonowy Leca BLOK 36,5 z oferty firmy Uciechowski


Bloczek keramzytobetonowy do wznoszenia ścian nośnych gr. 36.5 cm

Technologia szalunku traconego

Stawianie ścian z użyciem szalunków traconych zapewnia jednorodność izolacji cieplnej na całej powierzchni ściany, a jednocześnie pozwala na umieszczenie w murze zbrojenia konstrukcyjnego. Funkcję szalunku traconego mogą pełnić kształtki styropianowe lub deskowanie z użyciem płyt zrębkowo-cementowych. W pierwszym przypadku szalunek pełni jednocześnie role ocieplenia, a warstwę konstrukcyjną tworzy się przez wypełnienie kształtek betonem. Ze względu na to, że po oby stronach ściany powierzchnie są ze  styropianu, ich wykończenie (zwłaszcza od środka) zaleca się użyć pokrycia okładzinami zamiast powłok tynkarskich.

Wykonanie ściany z użyciem szalunków z płyt zrębkowo-cementowych polega na ustawieniu szalunku łączonego kotwami dystansowymi i wstawienia do środka płyt styropianowych  o założonej grubości przylegających do płyt zewnętrznych. Po wypełnieniu betonem uzyskuje się wielowarstwową ścianę o dobrych własnościach akustycznych, termoizolacyjnych i o dużej zdolności do akumulacji ciepła. Powierzchnie szalunku można wykańczać w dowolny sposób, gdyż płyty zapewniają dobra przyczepność dla zapraw tynkarskich.

Budynek wzniesiony w deskowaniu z elementów zrębkowo-cementowych
Budynek wzniesiony w deskowaniu z elementów zrębkowo-cementowych

Ściany prefabrykowane

System budowania z wielkowymiarowych elementów ściennych powoli wraca do łask, zwłaszcza przy budowie niewielkich obiektów takich jak domy jednorodzinne, pawilony usługowo-handlowe, budynki rekreacyjne. Podstawową zaletą takiego sposobu budowania jest krótki czas realizacji stanu surowego, który przy dobrej organizacji robót nie przekracza 2-3 tygodni.

Elementy prefabrykowane produkowane są w dwóch zasadniczych formach - jako moduły o standardowych wymiarach lub też prefabrykaty wykonywane pod konkretny projekt.

  • Prefabrykaty modułowe wykorzystywane głównie do budowy obiektów kubaturowych typu magazyny, hale produkcyjne wytwarzane ze zbrojonego betonu komórkowego.
  • Prefabrykaty produkowane na indywidualne zamówienie wykorzystywane są najczęściej przy budowie domów jednorodzinnych i często istnieje możliwość adaptacji projektu przewidzianego do realizacji w tradycyjny sposób do technologii wielkopłytowej. Prefabrykaty takie wytwarzane są najczęściej z keramzytobetonu dzięki czemu elementy są stosunkowo lekkie, a do łączenia poszczególnych płyt używa się złączy ze stali nierdzewnej. Gotową konstrukcję prefabrykowanego budynku ociepla się metodą BSO lub lekką suchą.

autor: Cezary Jankowski
oprac.: Aleksander Rembisz
zdjęcia: Ceramika Lewkowo, Xella (marka YTONG), Uciechowski, Wienerberger (marka POROTHERM), Velox