Kładziemy nową podłogę na stropie

Dodano: piątek, 02 czerwca 2017 09:48

Wykonanie nowej podłogi na istniejącym stropie jest zadaniem o bardzo różnym stopniu skomplikowania. Liczy się - oczywiście - stan starej posadzki, ale najważniejszy jest sam rodzaj stropu.

Na stropie żelbetowym lub gęstożebrowym

Podłogi na piętrze układane są najczęściej na stropie żelbetowym i ich remont zazwyczaj ogranicza się do usunięcia starej posadzki, a po wyrównaniu podłoża - ułożenia nowej. Jeśli stara podłoga układana była na niskich legarach (najczęściej ma to miejsce w przypadku podłogi z desek), możemy ją dodatkowo wyciszyć.

Rys. 1. Podłoga na stropie gęstożebrowym lub żelbetowym.

Jeżeli do wyrównania podłoża lub utworzenia warstwy podkładowej użyjemy zwykłych zapraw cementowych, musimy pamiętać o utworzeniu odpowiedniej grubości warstwy - zbyt cienka popęka i nie zagwarantuje wystarczającej przyczepności do podłoża. Grubość warstwy wyrównującej, nakładanej bezpośrednio na betonowe podłoże, musi wynosić przynajmniej 2,5 cm. Jeśli podkład układany jest na warstwie oddzielającej (papie, folii), jego grubość nie może być mniejsza niż 3,5 cm. Natomiast w przypadku pokrywania materiałów odkształcalnych (izolacje akustyczne i cieplne ze styropianu, wełny mineralnej, pianki polietylenowej), warstwa podkładowa musi mieć grubość co najmniej 5 cm.

Problem z uzyskaniem odpowiednich grubości warstw wyrównujących rozwiązuje zastosowanie specjalnych przygotowanych fabrycznie mieszanek do wykonywania podkładów podłogowych. Dostępne są one w dwóch grupach asortymentowych: do wykonywania samorozlewnych podkładów wyrównujących, o grubości 5-20 mm, oraz jako podkłady układane w tradycyjny sposób, o grubości 1,5-8 cm.

Strop na belkach stalowych

Stropy takie budowano z belek dwuteowych, pomiędzy którymi znajdowało się wypełnienie w formie płyty Kleina (cegły ze zbrojeniem bednarką). Podłogę na takim stropie wykonywano często jako tzw. polepę (sieczka lub wióry zmieszane z wapnem i gliną), w formie cienkiej wylewki betonowej, przykrywającej ocieplenie z żużlu.

Alternatywnym rozwiązaniem było wykonanie podłogi na legarach (układanych poprzecznie do belek stropowych). Do legarów mocowano deski, a przestrzeń pod nimi wypełniano różnorodnym materiałem, pełniącym funkcje ocieplenia, np. gruzem bądź sieczką zmieszaną z wapnem. Remont takiej podłogi na legarach polega na usunięciu wszystkich warstw podłogowych i utworzeniu nowego podłoża, umożliwiającego ułożenie nowej posadzki.

Rys. 2. Podłoga na stropie na belkach stalowych.

Stropy na belkach stalowych charakteryzują się wystającymi "żebrami", a więc ułożenie betonowego podkładu wymaga wyrównania powierzchni stropu. Można to osiągnąć poprzez wypełnienie przestrzeni międzybelkowych podsypką z kruszywa keramzytowego lub ułożenie w nich płyt styropianowych. Jeśli grubość podsypki z keramzytu musi być większa niż 3 cm, przed rozsypaniem warto zmieszać ją na mokro z cementem (ok. 5 kg cementu na 40 l keramzytu). W ten sposób powstanie w miarę wytrzymałe podłoże, po którym będzie można chodzić podczas układania kolejnych warstw podłogowych.

Godne polecenia jest też zastosowanie metody mieszanej – najpierw przestrzenie między belkami wypełniamy 2–3 cm warstwą keramzytu, a następnie kładziemy na nim styropianowe płyty. Podkład podłogowy można wykonać na dwa sposoby: układając suchy jastrych z płyt gipsowo-włóknowych lub wykonując betonową wylewkę o grubości przynajmniej 5 cm. Wylewkę należy oddylatować od ścian.

Strop na belkach drewnianych

Stropu o konstrukcji drewnianej nie należy nadmiernie obciążać warstwami podłogowymi, dlatego zamiast tworzyć nowe podłoże, pozostawia się legary, a tylko jeśli są bardzo mocno zniszczone – wymienia się je na nowe. Jako podkład stosuje się płyty OSB o grubości 22 mm, łączone na stykach wzdłużnych klamerkami, a przy większym rozstawie legarów i większych obciążeniach – układane dwuwarstwowo płyty o grubości 15 i 18 mm.

Alternatywnym sposobem na stworzenie podkładu będzie ułożenie jastrychowych płyt gipsowo-włóknowych na cieńszych, 15-milimetrowych płytach OSB. Płyty gipsowo-włóknowe mają grubość 25 mm i łączone są ze sobą na zakładkę, wzmocnioną klejem i wkrętami. Taki wariant warto przyjąć, gdy na części podłogi zamierzamy ułożyć płytki ceramiczne.

Przy okazji remontu możemy poprawić akustykę stropu. W tym celu między legarami układamy wełnę mineralną, a w miejscach mocowania płyty OSB do legarów kładziemy taśmy elastyczne, zapobiegające skrzypieniu podłogi.

autor: Cezary Jankowski
oprac. Agnieszka Zygmunt
zdjęcie: Isover