Kapitalny (pełny) remont stropu drewnianego

Dodano: czwartek, 06 lipca 2017 09:34
Kapitalny (pełny) remont stropu drewnianego

Stropy drewniane po użytkowaniu przez dziesiątki lat są najczęściej ugięte. Poza tym ciężkie wypełnienie wewnątrz stropu polepą nadmiernie obciąża mury i fundamenty budynku, a przeciążone stropy ograniczają możliwość zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń.

Przeprowadzone badania udowodniły, że tak (jak poniżej) przygotowany strop spełnia wymagania w zakresie ochrony przed hałasem dla mieszkań w budynku wielorodzinnym, a uzyskane wartości są znacznie lepsze niż wymagania normowe.


Uwaga! Wewnątrz stropu nie należy stosować izolacji z folii. Wyjątek może stanowić wprowadzenie folii paroizolacyjnej nad pomieszczeniami mokrymi pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi sufitu i wełną mineralną.Jak remontować strop?

oprac. Agnieszka Zygmunt
tekst, zdjęcia i rysunek: Uciechowski