Kalendarium

04.06
Poniedziałek
Zarządzanie pracownikami na placu budowy. Kompendium najskuteczniejszych praktyk

Zarządzanie pracownikami na placu budowy. Kompendium najskuteczniejszych praktyk


Miejsce: Warszawa
06.06
Środa
Prawo podatkowe dla wspólnot mieszkaniowych po zmianach 2017-2018. Prawo, orzecznictwo, praktyka, komentarze do zmian prawa

Prawo podatkowe dla wspólnot mieszkaniowych po zmianach 2017-2018. Prawo, orzecznictwo, praktyka, komentarze do zmian prawa


Miejsce: Warszawa
07.06
Czwartek
Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur


Miejsce: Wrocław, Poznań - różne terminy
12.06
Wtorek
Nowe przepisy Prawa budowlanego oraz Kodeks Urbanistyczno-Budowlany od 1 stycznia 2018 r.

Nowe przepisy Prawa budowlanego oraz Kodeks Urbanistyczno-Budowlany od 1 stycznia 2018 r.


Miejsce: Warszawa
14.06
Czwartek
Warunki techniczno-prawne wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem nowych przepisów prawnych

Warunki techniczno-prawne wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem nowych przepisów prawnych


Miejsce: Wrocław
15.06
Piątek
Umowy o roboty budowlane - nowe zasady odpowiedzialności za zobowiązania wobec podwykonawców

Umowy o roboty budowlane - nowe zasady odpowiedzialności za zobowiązania wobec podwykonawców


Miejsce: Warszawa
19.06
Wtorek
Przeglądy techniczne budynków według najnowszych przepisów i orzecznictwa. Wzory protokołów. Jak likwidować samowole budowlane w lokalach?

Przeglądy techniczne budynków według najnowszych przepisów i orzecznictwa. Wzory protokołów. Jak likwidować samowole budowlane w lokalach?


Miejsce: Warszawa
20.06
Środa
Prawidłowe wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego - warsztaty praktyczne

Prawidłowe wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego - warsztaty praktyczne


Miejsce: Warszawa
25.06
Poniedziałek
Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur


Miejsce: Warszawa
27.06
Środa
Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce - według znowelizowanych przepisów prawa

Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce - według znowelizowanych przepisów prawa


Miejsce: Warszawa