Kalendarium

30.01
Poniedziałek

Szkolenie "Laborant w laboratorium betonu i kruszyw"

Termin: 30.01.2012Miejsce: Warszawa 

Termin: 30 stycznia - 2 lutego 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Instytut Techniki Budowlanej organizuje w 2012 r. kolejną edycję kursu pt. "Laborant w laboratorium betonu i kruszyw". Podczas szkolenia uczestnikom przekazana zostanie wiedza dotycząca kompetencji technicznych laboratoriów budowlanych.

Jednostką szkolącą jest Zakład Betonu Instytutu Techniki Budowlanej. Ukończenie kursu i zdanie egzaminu sprawdzającego upoważnia kandydata do ubiegania się o certyfikat kompetencji personelu, który po spełnieniu określonych kryteriów, wydawany jest przez Zakład Certyfikacji ITB.

Zakres tematyczny szkolenia "Laborant w laboratorium betonu i kruszyw":

  1. Beton, mieszanka betonowa, kruszywo, cement i domieszki (normy związane, podstawowe definicje, charakterystyka, wymagania, właściwości).
  2. Podstawy funkcjonowania laboratorium w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji (sprawdzanie i wzorcowanie urządzeń, wykonywanie i dokumentowanie badań).
  3. Ćwiczenia laboratoryjne (badania betonu, mieszanki betonowej, kruszyw, cementów i domieszek).

Kurs przewidziany jest dla osób posiadających średnie lub wyższe wykształcenie techniczne związane z budownictwem. Dopuszcza się inne techniczne wykształcenie oraz odpowiedni staż pracy. Pożądana jest znajomość warsztatu laboratoryjnego i norm oraz umiejętność obsługiwania urządzeń badawczych.

Szkolenie "Laborant w laboratorium betonu i kruszyw" kończy się egzaminem. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu z potwierdzeniem zdanego egzaminu. Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych w laboratorium betonu i kruszyw.

Koszt kursu obejmujący proces dydaktyczny, materiały szkoleniowe, obiad oraz kawę i herbatę podczas przerw, wynosi 1700,00 zł od osoby. Podana kwota nie uwzględnia kosztów zakwaterowania.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się w serwisie internetowym organizatora: itb.pl.

źródło i zdjęcie: itb.pl

Nie przeocz w tym miesiącu