Kalendarium

26.01
Piątek

Warsztaty dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne

Termin: 26.01.2018Miejsce: Warszawa 

Termin: 26 stycznia 2018 r.,
Miejsce: Warszawa
Dodatkowe informacje: Biorąc udział w warsztatach każdy wykonawca uzyska wiedzę niezbędną do weryfikacji zasadności postawionych wobec niego oczekiwań zamawiającego, a w konsekwencji do sporządzenia oferty zgodnej z wymogami pod względem formalnym i merytorycznym. Ponadto dowie się kiedy jego oferta może zostać odrzucona oraz jak wypełnić nałożone na niego obowiązki dokumentacyjne, w tym związane ze składaniem oświadczenia własnego albo Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zajęcia będą prowadzone z nastawieniem na praktyczny aspekt zmian, ze wskazaniem właściwego wzorca działania.

Szkolenie skierowane jest do wykonawców ubiegających się o publiczne kontrakty we wszystkich branżach.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są na stronie http://www.akademiadashofera.pl/warsztaty-dla-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-zamowienie-publiczne-product19wzp/

Nie przeocz w tym miesiącu