Kalendarium

13.10
Czwartek

Seminarium "Kontrola i bezpieczeństwo w produkcji"

Termin: 13.10.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 13 października 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Seminarium "Kontrola i bezpieczeństwo w produkcji" obejmować będzie zagadnienia związane z zaletami i wadami sieci bezpieczeństwa a także systemami bezpieczeństwa maszyn i urządzeń oraz stanowisk zrobotyzowanych. Przedstawione zostaną wymagania Unii Europejskiej, w zakresie bezpieczeństwa produkcji oraz nowe koncepcje bezpieczeństwa w zakładach.

Zakres tematyczny seminarium "Kontrola i bezpieczeństwo w produkcji":

 • Systemy wizyjne w kontroli jakości i bezpieczeństwa ludzi i maszyn.
 • Systemy bezpieczeństwa w automatyce.
 • Czujniki wizyjne i laserowe stosowane do ochrony stref bezpieczeństwa.
 • Sieci bezpieczeństwa.
 • Kurtyny bezpieczeństwa.
 • Przepisy unijne.
 • Oprogramowanie do automatycznej kontroli produkowanych elementów.
 • Kontrola jakościowa produktów i procesów.

Do udziału w seminarium "Kontrola i bezpieczeństwo w produkcji" zaproszeni są przede wszystkim:

 • inżynierowie automatycy,
 • inżynierowie elektronicy,
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstw,
 • technicy elektrycy,
 • technicy automatycy,
 • osoby związane z BHP w przedsiębiorstwie.

Udział w seminarium "Kontrola i bezpieczeństwo w produkcji" jest bezpłatny. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszej rejestracji on-line. Wszystkim słuchaczom organizatorzy zapewniają komplet materiałów seminaryjnych. Uczestnictwo osób spoza grupy docelowej seminarium, będzie rozpatrywane w trybie indywidualnym. Liczba miejsc jest ograniczona.

Wszyscy zarejestrowani słuchacze po ostatniej prezentacji otrzymają imienne certyfikaty poświadczające udział w seminarium "Kontrola i bezpieczeństwo w produkcji".

źródło i zdjęcie: trademedia.us

Nie przeocz w tym miesiącu