Kalendarium

13.10
Czwartek

Konferencja "Strategiczne planowanie inwestycji budowlanych"

Termin: 13.10.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 13 października 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Organizatorem konferencji "Strategiczne planowanie inwestycji budowlanych" jest Wolters Kluwer Polska. Celem konferencji jest dostarczenie wiedzy na temat strategicznych, w procesie planowania inwestycji budowlanej, aspektów przedsięwzięcia.

Zaprezentowane zostaną typologie przedsięwzięć i konsekwencje dla budżetu projektu, zgodność inwestycji z przewidywanym dla danego obszaru sposobem zagospodarowania przestrzennego. Przedstawiona będzie ścieżka postępowania administracyjnego oraz jak kształtują się stosunki umowne między inwestorem a wykonawcą czy końcowym użytkownikiem przedsięwzięcia.

Powyższe okoliczności mogą przyczynić się do zoptymalizowania kosztów i czasu realizacji inwestycji, o ile odpowiednio wcześnie zostaną uwzględnione w projekcie przedsięwzięcia. Brak wiedzy o ryzykach związanych z niejasnymi zapisami MPZP, procedowanie przez urzędy oraz usankcjonowanie nierealnych zapisów w umowie może doprowadzić do zaprzestania realizacji projektu bądź ukończenia inwestycji z przekroczonym wielokrotnie budżetem i czasem przewidzianym na realizację.

Konferencja "Strategiczne planowanie inwestycji budowlanych" skierowana jest do szerokiego grona osób zaangażowanych w proces przygotowania inwestycji budowlanej:

 • managerów projektów, specjalistów ds. pozyskiwania nieruchomości, osób odpowiedzialnych za due dilligence nieruchomości w firmach developerskich;
 • architektów;
 • przedstawicieli firm konsultingowych wyspecjalizowanych w opracowywaniu analiz opłacalności inwestycji budowlanych;
 • kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze transakcji na rynku nieruchomości;
 • przedstawicieli administracji odpowiedzialnych za obsługę postępowania w sprawach zagospodarowania przestrzennego, decyzji środowiskowych, postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę;
 • nadzoru budowlanego.

Najważniejsze zagadnienia z zakresu planowania inwestycji budowlanych, poruszane na konferencji:

 1. Zróżnicowanie procedur planowania i realizacji inwestycji w zależności od ich profilu.
 2. Konsekwencje przyjęcia określonego trybu realizacji inwestycji dla budżetu przedsięwzięcia.
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako instrument kształtowania i wsparcia inwestycji.
 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - dla kogo?
 5. Dostępność planów.
 6. Dialog między inwestorem, władzami samorządowymi i społeczeństwem - strategia wygrany-wygrany - case study.
 7. Zakres i porządek decyzji administracyjnych wymaganych w procesie inwestycyjnym.
 8. Zobowiązania inwestora wynikające z umowy deweloperskiej a umowa o roboty budowlane.

źródło i zdjęcie: wolterskluwer.pl

Nie przeocz w tym miesiącu