Kalendarium

17.10
Poniedziałek

Future 4 Build, Return-On-Investment. Możliwości i Zagrożenia Budownictwa Zrównoważonego.

Termin: 17.10.2011Miejsce: Warszawa 

Termin: 17 - 18 października 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Informacje dodatkowe: Kluczowym elementem konferencji "Future 4 Build, Return-On-Investment. Możliwości i Zagrożenia Budownictwa Zrównoważonego" jest prezentacja najnowszych rozwiązań dla sektora zrównoważonego budownictwa w ramach Expo Arena. Wystawa, prezentacje najnowszych produktów oraz innowacji technologicznych pozwolą uczestnikom dostrzec potencjał tego rynku w Polsce.

Dodatkowym elementem wyróżniającym Future 4 Build jest model biznesowy wydarzenia, w ramach którego możliwe jest nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, match-making oraz spotkania networkingowe.

Przepisy i dyrektywy Parlamentu Europejskiego, które mają być wprowadzone w życie zmuszają nas do stawienia czoła nieuchronnym zmianom i modyfikacjom obecnych modeli biznesowych. Konferencja "Return-On-Investment. Możliwości i Zagrożenia Budownictwa Zrównoważonego" jest dwudniowym spotkaniem branżowym oraz platformą wymiany doświadczeń i wiedzy przez profesjonalistów, ekspertów z Polski i z zagranicy.

Program konferencji "Future 4 Build, Return-On-Investment. Możliwości i Zagrożenia Budownictwa Zrównoważonego":


17 października, poniedziałek

 • 9.30 - Rejestracja i poranna kawa.
 • 10.00 - Powitanie przez prowadzącego.

Przyszłość zrównoważonego budownictwa w Polsce.

 • 10.05 - Zrównoważone budownictwo a biznes - ideologia czy rzeczywisty zysk?
 • 10.20 - The case for investing in sustainability - regulatory, economic and social reasons.
 • 10.50 - Dyrektywa 31/2010/WE o charakterystyce energetycznej budynków - przekształcenie  jej implikacje dla Polski - dyskusja panelowa.
 • 11.25 - Przerwa kawowa i czas na wymianę wizytówek.
 • 11.45 - Administracja i infrastruktura w Polsce a zrównoważone budownictwo - wyzwania - dyskusja panelowa.
 • 12.25 - Zrównoważona urbanistyka - wizje rozwoju vs. możliwości w Polsce - dyskusja panelowa.
 • 13.05 - Lunch.
 • 14.05 - Innowacyjne trendy w światowym budownictwie zrównoważonym.
 • 14.45 - Przerwa na kawę i czas na wymianę wizytówek.
 • 15.05 - Jak przyspieszyć transformację i promować energetycznie efektywne i zrównoważone budownictwo.
 • 15.25 - Energooszczędny, pasywny, zielony - od projektu do realizacji - dyskusja panelowa.
 • 16.00 - Koniec pierwszego dnia Konferencji.


18 października, wtorek

 • 9.30 - Rejestracja i poranna kawa.

Inwestycje i fundusze.

 • 10.00 - Pozyskiwanie funduszy na inwestycje budownictwa zrównoważonego - dobre praktyki - dyskusja panelowa.
 • 10.40 - Międzynarodowe systemy ocen a warunki polskie - poszukiwania optymalnego certyfikatu - dyskusja panelowa.
 • 11.20 - Przerwa kawowa i czas na wymianę wizytówek.

Technologia i innowacje

 • 11.40 - Czynniki niezbędne dla stworzenia budynku zeroenergetycznego - dyskusja panelowa.
 • 12.20 - Lunch.
 • 13.20 - Koszty i aspekty techniczne przystosowania budynku do norm zrównoważonego budownictwa - dyskusja panelowa.
 • 14.00 - Przerwa kawowa i czas na wymianę wizytówek.
 • 14.20 - Innowacje i nowe technologie w zrównoważonym budownictwie - dyskusja panelowa.
 • 15.00 - Dokąd zmierza zrównoważone budownictwo w Polsce, jak wykorzystać trendy europejskie dla rozwoju budownictwa i jakie mogą być z tego korzyści - dyskusja panelowa.
 • 15.40 - Zakończenie drugiego dnia Konferencji i rozdanie certyfikatów.

źródło i zdjęcie: future4build.pl

Nie przeocz w tym miesiącu